HP LaserJet 1320 Printer series - Printeri pakkimine

background image

Printeri pakkimine

Printeri pakkimisel tegutsege järgmiselt:

Kui printer ei printinud korralikult, siis võimaluse korral lisage trükinäidised ja 5 kuni
10 paberilehte või muid kandjaid.

Eemaldage printerisse paigaldatud DIMM-id (kahe viigureaga mälumoodulid). Lisainfot
leiate peatükist

DIMM-mälumoodulite paigaldamine (ainult HP LaserJet 1320 seeria

printerisse)

.

HOIATUS

Staatiline elekter võib DIMM-e kahjustada. DIMM-ide käsitsemisel kandke antistaatilist
maandatud randmerihma.

Eemaldage kõik printeri kaablid, salved ja valiktarvikud.

Eemaldage printerikassett ja säilitage seda ettenähtud moel.

HOIATUS

Et vältida printerikasseti kahjustamist, hoidke seda originaalpakendis ja kaitske kassetti
valguse eest.

Võimaluse korral pakkige printer originaalkasti ja -pakkimismaterjali abil. Pakkimisnõuete
rikkumisest tingitud transpordikahjustuste eest vastutab klient
. Kui olete printeri
pakkimismaterjalid likvideerinud, siis konsulteerige printeri pakkimise osas postiteenuse
pakkujaga.

Hewlett-Packard soovitab transporditava saadetise kindlustada.

164

Lisa E Teenindus ja tugiteenused

ETWW