HP LaserJet 1320 Printer series ohje

background image

Opas

HP LaserJet

1160, 1320, 1320n,

1320tn, 1320nw

background image
background image

HP LaserJet 1160 ja HP LaserJet 1320
-sarjan tulostimet

Käyttöohje

background image

Tekijänoikeustiedot

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Kopiointi, muuntaminen tai kääntäminen
ilman kirjallista ennakkolupaa on kielletty
paitsi tekijänoikeuslakien sallimissa
puitteissa.

Osanumero: Q5927-90920

Edition 1, 09/2004

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat
muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Kaikki HP:n tuotteita ja palveluja koskevat
takuut mainitaan erikseen kyseisten
tuotteiden ja palveluiden mukana
toimitettavissa takuuehdoissa. Tämän
tekstin mikään osa ei muodosta
lisätakuuta. HP ei vastaa tekstin teknisistä
tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Tavaramerkit

Microsoft

®

, Windows

®

ja Windows NT

®

ovat

Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa
rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Energy Star

®

ja Energy Star logo

®

ovat

Yhdysvaltain Environmental Protection
Agencyn Yhdysvalloissa rekisteröimiä
merkkejä.

PostScript

®

on Adobe Systems

Incorporated -yhtiön rekisteröity
tavaramerkki.

Bluetooth

®

on omistajansa rekisteröity

tavaramerkki, jota Hewlett-Packard
Company käyttää lisenssillä.

Java™ on Sun Microsystems, Inc:n USAn
tavaramerkki.

UNIX

®

on The Open Groupin rekisteröity

tavaramerkki.

Linux

®

on Linus Torvaldsin rekisteröity

tavaramerkki.

background image

Sisällysluettelo

1 Tulostimen perustiedot

Lisätietojen nopea löytäminen ..................................................................................................2

Ohjainten, ohjelmistojen ja tuen Web-linkit ........................................................................2
Käyttöopaslinkit ...................................................................................................................2
Tietolähteitä ........................................................................................................................2

Tulostinasetukset ......................................................................................................................3

HP LaserJet 1160 -tulostin .................................................................................................3
HP LaserJet 1320 -tulostin .................................................................................................3
HP LaserJet 1320n -tulostin ...............................................................................................4
HP LaserJet 1320tn -tulostin ..............................................................................................4
HP LaserJet 1320nw -tulostin .............................................................................................4

Esittely .......................................................................................................................................5
Tulostimen ohjauspaneeli .........................................................................................................6
Tulostusmateriaaliradat .............................................................................................................7

Yksittäisarkin prioriteettisyöttöaukko (lokero 1) ..................................................................7
Pääsyöttölokero (lokero 2) ..................................................................................................7
Suora paperirata .................................................................................................................8
Tulostelokero ......................................................................................................................9

Värikasetin luukun avaaminen ................................................................................................10
Tulostinohjelmisto ...................................................................................................................11

Tuetut käyttöjärjestelmät ..................................................................................................11
Tulostinohjelmiston asennus ............................................................................................11
Tulostimen ominaisuudet (ohjain) ....................................................................................12
Tulostusasetusprioriteetit ..................................................................................................13
Tulostimen ominaisuuksien online-ohje ...........................................................................13

Windows-ohjelmistot ...............................................................................................................15

Tulostinohjaimet ................................................................................................................15
Valittavissa olevat tulostinohjaimet ...................................................................................15
HP Toolbox .......................................................................................................................15
Sulautettu Web-palvelin ....................................................................................................16

Macintosh-tietokoneiden ohjelmistot .......................................................................................17

HP LaserJet 1160 -tulostin ...............................................................................................17
HP LaserJet 1320 -sarjan tulostin ....................................................................................17
PPD-tiedostot (PostScript Printer Description -tiedostot) .................................................18

Tulostimen tulostusmateriaalin suositukset ja tiedot ..............................................................19

Tuetut tulostusmateriaalikoot ............................................................................................19

2 Tulostimen liitännät

USB-liitännän käyttö ................................................................................................................22

USB-kaapelin yhdistäminen .............................................................................................22

Rinnakkaisliitännän käyttö .......................................................................................................23

Rinnakkaiskaapelin kytkeminen .......................................................................................23

Verkkoliitännän käyttö .............................................................................................................24

Liittäminen verkkoon .........................................................................................................25

Langattoman liitännän käyttö ..................................................................................................27

FIWW

iii

background image

3 Tulostimen hallinta

Tulostintietojen sivut ................................................................................................................30

Esittelysivu ........................................................................................................................30
Määrityssivu ......................................................................................................................30
Tarvikkeiden tilasivu .........................................................................................................30
Verkkomäärityssivu ..........................................................................................................30

HP Toolbox -ohjelmiston käyttäminen ....................................................................................31

Tuetut käyttöjärjestelmät ..................................................................................................31
Tuetut selaimet .................................................................................................................31
HP Toolbox -ohjelman näyttäminen Windowsissa ...........................................................31
HP Toolbox -ohjelman näyttäminen Macintoshissa .........................................................32
HP Toolbox -ohjelman osat ..............................................................................................32
Muita linkkejä ....................................................................................................................32
Tila-välilehti .......................................................................................................................32
Vianmääritys-välilehti ........................................................................................................32
Hälytykset-välilehti ............................................................................................................33
Käyttöoppaat-välilehti .......................................................................................................33
Tulostimen lisäasetukset ikkuna .......................................................................................34
Network window (ikkuna verkkoon) ..................................................................................34

Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen ...............................................................................35

Sulautetun Web-palvelimen avaaminen ...........................................................................35
Tietoja-välilehti ..................................................................................................................36
Asetukset-välilehti .............................................................................................................36
Verkkoyhteydet-välilehti ....................................................................................................36
Muita linkkejä. ...................................................................................................................37

Langaton tulostus ....................................................................................................................38

IEEE 802.11b/g -standardi ...............................................................................................38
Bluetooth ...........................................................................................................................38

4 Tulostustehtävät

Manuaalinen syöttö .................................................................................................................40
Tulostustyön peruuttaminen ....................................................................................................41
Tulostuslaatuasetusten ymmärtäminen ..................................................................................42
Väriaineen säästäminen EconoMode-toiminnon avulla ..........................................................43
Tulostuslaadun optimointi eri materiaalityypeille ....................................................................44
Ohjeita tulostusmateriaalin käytöstä .......................................................................................45

Tulostusmateriaali ............................................................................................................45
Tarrat ................................................................................................................................46
Kalvot ................................................................................................................................46
Kirjekuoret .........................................................................................................................46
Korttipaperi ja painavat tulostusmateriaalit ......................................................................48
Kirje- ja esipainetut lomakkeet .........................................................................................48

Paperin ja muun tulostusmateriaalin valitseminen ..................................................................50

HP-materiaalit ...................................................................................................................50
Vältettävät tulostusmateriaalit ..........................................................................................50
Tulostusmateriaalit, jotka voivat vahingoittaa tulostinta ...................................................51

Materiaalin lataaminen syöttölokeroihin ..................................................................................52

Yksittäisarkin prioriteettisyöttöaukko (lokero 1) ................................................................52
250 arkin syöttölokero (lokero 2 tai valinnainen lokero 3) ................................................52

Kirjekuoren tulostaminen .........................................................................................................53
Tulostaminen kalvoille tai tarroille ...........................................................................................55
Tulostaminen kirjelomakkeille ja esipainetuille lomakkeille ....................................................56
Tulostaminen käyttämällä mukautettua tulostusmateriaalikokoa ja korttimateriaalia .............57
Automaattinen kaksipuolinen tulostus .....................................................................................59

Windows ...........................................................................................................................59

iv

FIWW

background image

Mac OS 9 ..........................................................................................................................59
Mac OS X .........................................................................................................................60

Tulostaminen paperin molemmille puolille (manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen) .........61

Manuaalinen kaksipuolinen tulostus ylätulostelokeron avulla ..........................................61
Manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen suoran paperiradan luukun kautta .................64

Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille (n/arkki-tulostus) ....................................67
Kirjasien tulostaminen .............................................................................................................68
Vesileiman tulostaminen .........................................................................................................69

5 Huolto

Tulostimen puhdistaminen ......................................................................................................72

Mustekasetin alueen puhdistaminen ................................................................................72
Tulostimen tulostusmateriaaliradan puhdistaminen .........................................................74

Syöttötelan vaihtaminen ..........................................................................................................75
Syöttötelan puhdistaminen ......................................................................................................81
Tulostimen erotinlaatan vaihtaminen ......................................................................................82

6 Ongelmanratkaisu

Ratkaisun löytäminen ..............................................................................................................86

Vaihe 1: Onko tulostimen asetukset tehty oikein? ...........................................................86
Vaihe 2: Palaako Valmis-valo? .........................................................................................86
Vaihe 3: Pystytkö tulostamaan esittelysivun? ..................................................................87
Vaihe 4: Onko tulostuslaatu tyydyttävä? ..........................................................................87
Vaihe 5: Onko tulostimen ja tietokoneen välillä toimiva yhteys? ......................................87
Vaihe 6: Onko tulostettu sivu odotuksiesi mukainen? ......................................................88
Ota yhteyttä HP:n tukeen .................................................................................................88

Tilamerkkivalojen kuviot ..........................................................................................................89
Tavallisia Macintoshin ongelmia .............................................................................................95
PostScript (PS) -virheiden vianmääritys .................................................................................99
Paperinkäsittelyongelmat ......................................................................................................100

Paperitukos .....................................................................................................................100
Tulostus on vinossa ........................................................................................................100
Tulostimeen siirtyy kerralla useita arkkeja .....................................................................100
Tulostin ei vedä arkkeja syöttölokerosta ........................................................................101
Materiaali taipuu tulostimessa ........................................................................................101
Tulosteet eivät poistu oikean radan kautta .....................................................................101
Tulostus on erittäin hidasta .............................................................................................101

Tulostettu sivu poikkeaa näytössä näkyvästä sivusta ..........................................................102

Teksti on väärää, sekavaa tai puutteellista ....................................................................102
Sivut ovat tyhjiä tai niiltä puuttuu kuvia tai tekstiä ..........................................................102
Sivun muotoilu on toisenlainen kuin toista tulostinta käytettäessä ................................103
Grafiikan laatu .................................................................................................................103

Tulostinohjelmiston ongelmat ...............................................................................................104
Tulostuslaadun parantaminen ...............................................................................................106

Vaalea tai haalistunut tulostusjälki .................................................................................106
Väriainetäplät ..................................................................................................................106
Häipymät .........................................................................................................................107
Pystyviivat .......................................................................................................................107
Harmaa tausta ................................................................................................................108
Väriainetahrat .................................................................................................................108
Kiinnittymätön väriaine ...................................................................................................109
Toistuvat pystysuuntaiset jäljet .......................................................................................109
Epämuotoiset merkit .......................................................................................................109
Sivu vinossa ....................................................................................................................110
Käpristymät tai aaltoilu ...................................................................................................110

FIWW

v

background image

Rypyt tai taittumat ...........................................................................................................111
Väriaineen hajonta ..........................................................................................................111

Tukosten poistaminen ...........................................................................................................112

Värikasettialue ................................................................................................................112
Syöttölokerot ...................................................................................................................114
Tulostelokero ..................................................................................................................117
Suora paperirata .............................................................................................................118
Automaattisen kaksipuolisen tulostamisen rata .............................................................120

Lankayhteyttä käyttävien verkkoasetusten ongelmanratkaisu .............................................124

Liite A Tulostimen tekniset tiedot

Käyttöympäristön vaatimukset ..............................................................................................128
Melutaso ................................................................................................................................129
Sähkölaitetiedot .....................................................................................................................130
Fyysiset tiedot .......................................................................................................................132
Tulostimen kapasiteetit ja nimellisarvot ................................................................................133
Muistitiedot ............................................................................................................................135
Liitäntäportit ...........................................................................................................................136

Liite B Säädöksiä koskevat tiedot

FCC-yhteensopivuus .............................................................................................................137
Vaatimustenmukaisuusvakuutukset ......................................................................................138
Säädöstietoja ........................................................................................................................140

Laserturvallisuustiedote ..................................................................................................140
Kanadan DOC-säädökset ...............................................................................................140
Korean EMI-ilmoitus .......................................................................................................140
Laser-ilmoitus Suomea varten ........................................................................................141

Tuotteen ympäristöystävällisyys ...........................................................................................142

Ympäristönsuojelu ..........................................................................................................142
Otsonintuotanto ..............................................................................................................142
Energiankulutus ..............................................................................................................142
Väriaineen kulutus ..........................................................................................................142
Paperinkulutus ................................................................................................................142
Muovit .............................................................................................................................142
HP LaserJet -tulostustarvikkeet ......................................................................................143
Tietoja HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierrätysohjelmasta ...............................143
Tulostusmateriaali ..........................................................................................................143
Rajoitukset ......................................................................................................................143
Lisätietoja ........................................................................................................................144

Käyttöturvallisuustiedote .......................................................................................................145

Liite C Takuu ja käyttöoikeus

Hewlett-Packardin takuun rajoitukset ....................................................................................147
Hewlett-Packardin ohjelmiston käyttöoikeussopimus ...........................................................149
Väriainekasettien käyttöiän rajoitettu takuu ..........................................................................151

Liite D HP:n varaosat ja lisävarusteet

Tarvikkeiden ja lisävarusteiden tilaaminen ...........................................................................154
10/100-verkkopalvelimet ja langattomat tulostuspalvelimet .................................................156
HP-värikasettien käyttö .........................................................................................................157

HP:n käytäntö suhteessa värikasetteihin, jotka eivät ole HP:n valmistamia ..................157
Värikasettien säilyttäminen .............................................................................................157
Tulostuskasetin käyttöikä ...............................................................................................157

vi

FIWW

background image

Väriaineen säästäminen .................................................................................................157
Väriaineen tasoittaminen ................................................................................................158
Värikasetin vaihtaminen .................................................................................................159

DIMM-muistikammat (muisti tai fontti) ...................................................................................161

DIMM-muistikamman asentaminen (vain HP LaserJet 1320 -sarjan tulostin) ...............161
DIMM-moduulien asennuksen testaaminen ...................................................................164
DIMM-moduulin irrottaminen ..........................................................................................164

Liite E huolto ja tuki

Laitehuolto .............................................................................................................................168
Laajennettu takuu ..................................................................................................................169
Tulostimen pakkausohjeet ....................................................................................................170
Yhteydenotto HP:n tukeen ....................................................................................................171

Hakemisto

FIWW

vii

background image

viii

FIWW

background image

1