HP LaserJet 1320 Printer series - Hakemisto

background image

Hakemisto

Merkit/numerot

10/100-verkkopalvelimet ja langattomat

tulostuspalvelimet 156

A

akustiikka 129
asetukset

muuttaminen vain valittuna olevan sovelluksen

osalta 12

oletusasetusten muuttaminen Windows XP

-käyttöjärjestelmässä 13

Windows 98-, 2000- ja Me-käyttöjärjestelmien

oletusasetusten muuttaminen 13

asetukset, tulostuslaatu 42
Asetukset-välilehti (sulautettu Web-palvelin) 36
Attention-huomiomerkkivalo 5
aukko

yksittäisarkin prioriteettisyöttö 5

automaattinen kaksipuolinen tulostus 59
automaattinen kaksipuolinen tulostusmateriaalin koon

valitsin 5

automaattinen kaksipuolisen radan luukku, takaosan 5
automaattisen kaksipuolisen tulostuksen rata

paperitukosten poistaminen 120

C

Cancel-näppäin 5

D

DIMM

irrottaminen 164
lisääminen 161
testaaminen 164

E

EconoMode 43
Energy Star 142
erotinlaatta, vaihtaminen 82
esipainetut lomakkeet

käyttöä koskevat suositukset 48

Esittelysivu 30
EWS, sulautettu Web-palvelin 16, 35

F

FCC-yhteensopivuus 137

G

Go-jatkamismerkkivalo 5
Go-näppäin 5

H

HP:n yhteystiedot 171
HP Toolbox

Hälytykset-välilehti 33
Käyttöoppaat-välilehti 33
Network window (ikkuna verkkoon) 34
näyttäminen 31
Tila-välilehti 32
Tulostimen asetukset 34
Vianmääritys-välilehti 32

HP-värikasettien käyttö 157
huolto

HP:n yhteystiedot 171
laitteisto 168

Hälytykset-välilehti (HP Toolbox) 33

I

IEEE 802.11b/g -standardi 38
Internet-tuki 2

J

juuttuneen arkin poistaminen 112

K

kaapeli

kokoonpano 23
USB 22

kaksipuolinen tulostaminen

automaattinen 59
manuaalinen 61

kaksipuolinen tulostus

automaattinen 59
manuaalinen 61

kaksipuolisen tulostuksen rata, automaattinen

paperitukosten poistaminen 120

kalvot

käyttöä koskevat suositukset 46
tulostaminen 55

kierrätys

HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja

kierrätysohjelma 143

kasettien palautuspaikat 143

kirjaset, tulostaminen 68

FIWW

Hakemisto

173

background image

kirjekuoret

käyttöä koskevat suositukset 46
tulostaminen 53

kirjelomake

käyttöä koskevat suositukset 48

kirjelomake, tulostaminen 56
koko, tulostusmateriaali 19
korjaus

HP:n yhteystiedot 171
laitehuolto 168

korttimateriaali

käyttöä koskevat suositukset 48
tulostaminen 57

kuvat

heikko laatu 103
puuttuvat 102

kytkin, virta 5
käyttöikä, värikasetti 157
käyttöjärjestelmät, tuetut 11
käyttöoikeus, ohjelmiston 149
käyttöopaslinkit 2
Käyttöoppaat-välilehti (HP Toolbox) 33
käyttöympäristön vaatimukset 128

L

laajennettu takuu 169
langaton Bluetooth-tekniikka 38
langaton tulostus

Bluetooth 38
IEEE 802.11b/g -standardi 38

Langattoman toiminnon merkkivalo 5
langattomat tulostuspalvelimet 156
liittäminen verkkoon 24
lisävarusteet, tilaaminen 154
lokero

pääsyöttö- 5
yksittäisarkin prioriteettisyöttö 5

Lokero 1 (yksittäisarkin prioriteettisyöttöaukko) 5
Lokero 2 (pääsyöttölokero) 7
lomakkeet, tulostaminen 56
luukku

suora paperirata 5
tulostuskasetti 5

luukun avaaminen, värikasetti 10

M

Macintosh

ohjelmat 17
PPD-tiedostot 18
tulostusvirheet 96
vianmääritys 95
yleisiä ongelmia 95

manuaalinen kaksipuolinen tulostus 61
materiaali

käyttöä koskevat ohjeet 45
lisääminen 52
suositus 50

tuetut koot 19
tukosten poistaminen 112
tulostaminen, mukautettu materiaalikoko 57
tulostaminen manuaalisesti 40
tulostuslaadun optimointi eri materiaalityypeillä 44
tyypit, jotka saattavat vahingoittaa tulostinta 51
valitseminen 50
vältettävät tyypit 50

materiaalin lisääminen

250 arkin syöttölokero (lokero 2 tai lokero 3) 52
yksittäisarkin prioriteettisyöttöaukko (lokero 1) 52

materiaalituki 5
Material Safety Data Sheet (MSDS)

(Käyttöturvallisuustiedote) 145

merkkivalot

Attention (Huomio) 5
Go 5
Langaton 5
tilamerkkivalojen kuviot 89
Väriaine 5

muisti

lisääminen 161

mukautettu materiaalikoko, tulostaminen 57
musteen säästäminen 157
muuttaminen, tulostusasetukset 13
määritykset

HP LaserJet 1160 -tulostin 3
HP LaserJet 1320n -tulostin 4
HP LaserJet 1320nw -tulostin 4
HP LaserJet 1320tn -tulostin 4
HP LaserJet 1320 tulostin 3

Määrityssivu 30

N

n/arkki-tulostus 67
Networking-välilehti (sulautettu Web-palvelin) 36
Network window (HP Toolbox) 34
näppäin, Cancel (Peruuta) 5
näppäin, Go 5

O

ohjaimet, tulostusmateriaali-

pääsyöttölokero (lokero 2) 7
yksittäisarkin prioriteettisyöttöaukko (lokero 1) 7

ohjauspaneeli 6
ohjelmat

asentaminen 11
latauspalvelimet 2
Macintosh 17
ohjelmiston käyttöoikeussopimus 149
ongelmat 104
tuetut käyttöjärjestelmät 11
tulostinohjaimet, Macintosh 17
tulostinohjaimet, Windows 15
Windows 15

online-ohje, tulostimen ominaisuudet 13

174

Hakemisto

FIWW

background image

P

paperi

käyttäminen 45
ongelmat ja ratkaisut 45
tuetut koot 19
valitseminen 50

paperinkäsittelyongelmat 100
paperirata, suora 8
portti, rinnakkais-

sijainti 5

portti, USB

sijainti 5

PostScript, virheet 99
PPD-tiedostot 18
puhdistaminen

syöttötela 81
tulostin 72
tulostusmateriaalirata 74
värikasetin alue 72

puuttuva teksti 102
puuttuvat kuvat 102
pääsyöttölokero

sijainti 5

pääsyöttölokero (lokero 2)

lisääminen 52
tulostusmateriaalirata 7

R

Ready-valmiusmerkkivalo 5
rekisteröinti

sulautettuun Web-palvelimeen 37

rinnakkaiskaapeli, liittäminen 23
rinnakkaisportti

sijainti 5

S

sekava teksti 102
Sisäinen HP Jetdirect -verkkoportti

sijainti 5

sulautettuun Web-palvelimeen

Asetukset-välilehti 36
käyttäminen 35
laitteen tila 36
Määrityssivu 36
print info pages (tulosta tietosivut) 36
tapahtumaloki 36
tarvikkeiden tila 36
tarvikkeiden tilaaminen 37
Tietoja-välilehti 36
tuotetuki 37
Tuotteen rekisteröiminen 37
Verkkoyhteydet-välilehti 36
yleiskatsaus 16

suoran paperiradan luukku 5
suora paperirata

manuaalinen kaksipuolinen tulostus 64
paperitukosten poistaminen 118

syöttölokero

materiaalin lisääminen 52
pää- 5
pää (lokero 2) 7
yksittäisarkin lisääminen prioriteettisyöttöaukkoon

(lokero 1) 52

yksittäisarkin prioriteetti 5, 7

syöttölokerot

paperitukosten poistaminen 114

syöttötela

puhdistaminen 81
vaihtaminen 75

säädöstiedot

Kanadan DOC-säädökset 140
Korean EMI-ilmoitus 140
laser-ilmoitus Suomea varten 141
Vaatimustenmukaisuusvakuutukset 138

T

takuu

laajennettu 169
tulostuskasetti 151
tuote 147

tarrat

käyttöä koskevat suositukset 46
tulostaminen 55

tarvikkeet, tilaaminen 154
tarvikkeiden tilasivu 30
tekniset tiedot

akustiikka 129
fyysiset 132
kapasiteetit ja nimellisarvot 133
liitäntäportit 136
materiaali 19
muisti 135
sähkölaitetiedot 130
ympäristö 128

teksti

puuttuvat 102
sotkuinen 102

tiedot, linkit valittuihin aiheisiin 2
Tiedot-välilehti (sulautettu Web-palvelin) 36
tilaaminen, tarvikkeet ja lisävarusteet 154
tilamerkkivalojen kuviot 89
Tila-välilehti (HP Toolbox) 32
tukeva tulostusmateriaali, käyttöohjeet 48
tuki, Web-sivustot 2
tukokset

tyhjentäminen 112

tukosten poistaminen 112
tulostaminen

arkin molemmille puolille (automaattinen) 59
arkin molemmille puolille (manuaalinen) 61
Esittelysivu 30
kalvot 55
kirjekuoret 53
kirjelomake 56

FIWW

Hakemisto

175

background image

korttimateriaali 57
lomakkeet, esipainetut 56
manuaalinen syöttö 40
mukautettu materiaalikoko 57
Määrityssivu 30
N-up 67
peruuttaminen 41
tarrat 55
tarvikkeiden tilasivu 30
useita sivuja yhdelle paperiarkille 67
Verkkomäärityssivu 30
vesileimat 69
vihkot 68

tulostaminen käsinsyötöllä 40
tulostelokero

paperitukosten poistaminen 117

tulostelokero, ylä-

manuaalinen kaksipuolinen tulostus 61

Tulostimen asetukset

HP Toolbox 34

tulostimen materiaaliohjaimet

pääsyöttölokero (lokero 2) 7
yksittäisarkin prioriteettisyöttöaukko (lokero 1) 7

tulostimen ominaisuudet

käyttäminen 12
online-ohje 13

tulostimen pakkaaminen uudelleen 170
tulostin

asetukset 3
kytkennät 21
ohjauspaneeli 6
ohjelmat 11
ohjelmiston ongelmat 104
pakkaaminen uudelleen 170
puhdistaminen 72
tekniset tiedot 127
Työkaluryhmä 15
yleiskatsaus 5

tulostin, tekniset tiedot 133
tulostinohjaimet

latauspalvelimet 2

tulostinohjain

asentaminen 11
Macintosh 17
Windows 15

tulostintietojen sivut

Esittelysivu 30
Määrityssivu 30
tarvikkeiden tilasivu 30
Verkkomäärityssivu 30

tulostuskasetti

HP-kasettien käyttö 157
käyttöikä 157
luukku 5
luukun avaaminen 10
palautus kierrätystä varten 143
säilytys 157

takuu 151
vaihtaminen 159
väriaineen tasoittaminen 158

tulostuslaadun asetukset 42
tulostuslaadun optimointi eri materiaalityypeillä 44
tulostuslaadun parantaminen 106
tulostuslaatu

aaltoilu 110
asetukset 42
EconoMode 43
epämuotoiset merkit 109
harmaa tausta 108
häipymät 107
kiinnittymätön väriaine 109
käpristymät 110
optimointi eri materiaalityypeillä 44
pystysuuntaiset viivat 107
rypyt 111
sivu vinossa 110
taittumat 111
toistuvat pystysuuntaiset jäljet 109
vaalea tai haalistunut tulostusjälki 106
väriaineen hajonta 111
väriainetahrat 108
väriainetäplät 106

tulostusmateriaaliohjaimet

pääsyöttölokero (lokero 2) 7
yksittäisarkin prioriteettisyöttöaukko (lokero 1) 7

tulostusmateriaaliradat

pääsyöttölokero (lokero 2) 7
suora paperirata 8
tulostelokero 9
yksittäisarkin prioriteettisyöttöaukko (lokero 1) 7
yleiskatsaus 7

tulostusmateriaalirata

puhdistaminen 74

tulostustyön peruuttaminen 41
Tuotteen ympäristöystävällisyys 142
tyhjät sivut 102
Työkaluryhmä 15

U

USB

USB-kaapelin liittäminen 22

USB-portti

sijainti 5

useita sivuja, tulostaminen yhdelle paperiarkille 67

V

vaihtaminen

erotinlaatta 82
syöttötela 75

vaihto-osat 155
valitseminen

materiaali 50
paperi 50

176

Hakemisto

FIWW

background image

valo

Valmis 5

verkko

kytkennät 24

Verkkomäärityssivu 30
verkkoportti, sisäinen HP Jetdirect

sijainti 5

vesileimat, tulostaminen 69
vianmääritys

aaltoilu 110
epämuotoiset merkit 109
esittelysivu 87
harmaa tausta 108
HP Toolbox 31
häipymät 107
kiinnittymätön väriaine 109
kuvien heikko laatu 103
käpristymät 110
Macintoshin tulostusongelmat 95
paperinkäsittelyongelmat 100
PostScript-virheet 99
puutteellinen teksti 102
puuttuvat kuvat tai teksti 102
pystysuuntaiset viivat 107
ratkaisut 86
Ready-valmiusmerkkivalo 86
rypyt 111
sekava teksti 102
sivu vinossa 110
taittumat 111
tavalliset Macintosh-ongelmat 95
toistuvat pystysuuntaiset jäljet 109
tulostettu sivu ja odotukset 88
tulostettu sivu poikkeaa näytössä näkyvästä sivusta

102

tulostimen asetukset 86
tulostimen ja tietokoneen välinen tiedonsiirto 87
tulostinohjelmiston ongelmat 104
tulostuslaatu 87
tyhjät sivut 102
vaalea tai haalistunut tulostusjälki 106

väriaineen hajonta 111
väriainetahrat 108
väriainetäplät 106
yhteyden ottaminen HP:n tukeen 88

Vianmääritys-välilehti (HP Toolbox) 32
virheet

ohjelmat 104
PostScript 99

virtajohdon liitin 5
virtakytkin 5
väriaine

hajonta 111
kiinnittymätön väriaine 109
mustekasettien varastoiminen 157
säästäminen 157
tahrat 108
tasoittaminen 158
täplät 106
vähissä 106
värikasetin alueen puhdistaminen 72
värikasetin luukku 5
värikasetin vaihtaminen 159

Väriaineen merkkivalo 5
väriaineen säästäminen 157
väriaineen tasoittaminen 158
värikasetin alue

paperitukosten poistaminen 112
puhdistaminen 72

W

Web-palvelin, sulautettu 35

Y

yksittäisarkin prioriteettisyöttöaukko (lokero 1)

lisääminen 52
sijainti 5
yleiskatsaus 7

yleiskatsaus, tulostin 5
ylätulostelokero

manuaalinen kaksipuolinen tulostus 61

FIWW

Hakemisto

177

background image

178

Hakemisto

FIWW

background image
background image

www.hp.com

Q5927-90920

*Q5927-90920*

*Q5927-90920*

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.