HP LaserJet 1320 Printer series - Värikasettien säilyttäminen

background image

Värikasettien säilyttäminen

Älä poista tulostuskasettia pakkauksesta, ennen kuin olet valmis käyttämään sitä.

VARO

Jotta värikasetti ei vaurioidu, älä altista sitä suoralle valolle.

Osa HP LaserJet -värikaseteista on merkitty aakkosnumeerisin päivämäärämerkinnöin.
Kyseinen tunnus edustaa 30-kuukauden kautta, joka tuotantoa seuraavana aikana helpottaa
HP:n ja sen jälleenmyyjien välistä tehokasta varastonhallintaprosessia. Merkintä ei viittaa
väriaineen käyttöikään (varastointiaikaan) eikä liity mitenkään takuuehtoihin.