HP LaserJet 1320 Printer series - Tulostimen pakkausohjeet

background image

Tulostimen pakkausohjeet

Pakkaa tulostin uudelleen seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Mikäli mahdollista, oheista tulostenäytteitä ja 5—10 arkkia paperia tai muuta materiaalia,
jonka tulostamisessa on vaikeuksia.

Irrota ja siirrä talteen tulostimeen asennetut DIMM-muistimoduulit. Katso lisätiedot
kohdasta

DIMM-muistikamman asentaminen (vain HP LaserJet 1320 -sarjan tulostin)

.

VARO

Staattinen sähkö voi vahingoittaa DIMM-moduuleja. DIMM-moduulien käsittelyn yhteydessä
tulee käyttää maadoitettua antistaattista ranneketta.

Irrota ja siirrä talteen tulostimen kaapelit, lokerot ja lisävarusteet.

Poista värikasetti ja siirrä se talteen.

VARO

Jotta vältät värikasetin vahingoittumisen, varastoi se alkuperäiseen pakkaukseen tai niin,
ettei se ole alttiina valolle.

Käytä alkuperäistä pakkauslaatikkoa ja materiaaleja, jos mahdollista. Huonosta
pakkauksesta aiheutuvat kuljetusvahingot ovat asiakkaan vastuulla
. Jos alkuperäinen
pakkaus on hävitetty, posti ja kuljetusyhtiöt opastavat pakkaamisessa.

Hewlett-Packard suosittelee, että vakuutat lähetyksen.

170

Liite E huolto ja tuki

FIWW