HP LaserJet 1320 Printer series - Tulostimen erotinlaatan vaihtaminen

background image

Tulostimen erotinlaatan vaihtaminen

Normaali käyttö ja hyvä materiaali aiheuttavat kulumista. Heikkolaatuisen materiaalin
käyttäminen saattaa edellyttää tavallista useammin tapahtuvaa erotinlaatan vaihtoa. Jos
tulostin vetää sisäänsä säännöllisesti useita materiaaliarkkeja kerralla, on erotinlaatta
mahdollisesti syytä vaihtaa.

1. Irrota pääsyöttölokero (lokero 2)

2. Paikanna erotinlaatta.

82

Luku 5 Huolto

FIWW

background image

3. Irrota ruuvit.

4. Irrota erotinlaatta.

FIWW

Tulostimen erotinlaatan vaihtaminen

83

background image

5. Aseta uusi erotinlaatta paikoilleen.

6. Kiinnitä ruuvit.

84

Luku 5 Huolto

FIWW

background image

6