HP LaserJet 1320 Printer series - Mustekasetin alueen puhdistaminen

background image

Mustekasetin alueen puhdistaminen

Värikasetin ympäristöä ei tarvitse puhdistaa usein. Alueen puhdistaminen voi kuitenkin
parantaa tulostuslaatua.

VAARA!

Ennen kuin puhdistat tulostimen, katkaise laitteesta virta irrottamalla virtajohto ja anna
tulostimen jäähtyä.

1. Avaa värikasetin luukku ja poista värikasetti.

VARO

Älä altista värikasettia valolle, ettei kasetti vaurioidu. Peitä värikasetti tarvittaessa. Älä
kosketa mustaa siirtotelaa tulostimen sisällä. Sen koskettaminen voi vahingoittaa tulostinta.

72

Luku 5 Huolto

FIWW

background image

2. Pyyhi lika pois paperiradan alueelta ja värikasetin syvennyksestä käyttäen puhdasta

nukkaamatonta kangasta.

3. Aseta värikasetti takaisin paikalleen ja sulje värikasetin luukku.

4. Kytke virtajohto takaisin tulostimeen.

FIWW

Tulostimen puhdistaminen

73