HP LaserJet 1320 Printer series - Tavallisia Macintoshin ongelmia

background image

Tavallisia Macintoshin ongelmia

Valitse ongelmaa parhaiten kuvaava vaihtoehto:

Valitsijan ongelmia

Tulostusvirheet

USB-ongelmat

OS X -ongelmat

Valitsijan ongelmia

Ilmeneminen

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Tulostinohjaimen symboli ei
näy Valitsijassa.

(HP LaserJet 1320 -sarjan
tulostin)

Ohjelmistoa ei ole asennettu
oikein.

LaserWriter 8 -ohjaimen pitäisi
olla osa Mac-
käyttöjärjestelmää. Varmista,
että LaserWriter-ohjain on
järjestelmäkansion
Laajennukset-kansiossa. Jos ei
ole, asenna se Mac-
käyttöjärjestelmän asennus-CD-
levyltä.

HP LaserJet -tulostinohjaimen
symboli ei näy Valitsijassa.

(HP LaserJet 1160 -tulostin)

Ohjelmistoa ei ole asennettu
asianmukaisesti.

Asenna ohjelmisto uudelleen.

Tulostimen nimi ei näy
tulostinluettelossa.

Tarkista, että kaapeli on
kiinnitetty oikein, tulostin on
käynnissä ja Valmis-valo palaa.

Tarkista, että tulostinohjain on
asennettu.

Tarkista, että Valitsijasta on
valittu oikea tulostinohjain.

Käytä HP LaserJet 1160
-tulostimen yhteydessä
HP LaserJet -ohjainta.

Käytä HP LaserJet 1320
-sarjan tulostimen yhteydessä
LaserWriter 8 ohjainta.

Tulostinohjain ei aseta
valitsemaasi tulostinta
automaattisesti, vaikka
napsautit automaattista
asennusta Valitsijassa.

(HP LaserJet 1320 -sarjan
tulostin)

Asenna tulostusohjelmisto
uudelleen.

Valitse vaihtoehtoinen PPD.

FIWW

Tavallisia Macintoshin ongelmia

95

background image

Tulostusvirheet

Ilmeneminen

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Et voi käyttää tietokonetta
tulostimen tulostaessa.

Taustatulostusta ei ole valittu.

LaserWriter 8.3

Aktivoi taustatulostus
Valitsijasta. Tilaviestit ohjataan
nyt tulostuksentarkkailuun,
jolloin voit jatkaa työskentelyä
sillä aikaa, kun tietokone
käsittelee tulostimelle
lähetettävää tietoa.

LaserWriter 8.4 ja tätä
uudemmat

Aktivoi taustatulostus
valitsemalla Arkisto, Tulosta
työpöytä ja Taustatulostus.

EPS-tiedosto (Encapsulated
PostScript) ei tulostu käyttäen
oikeita fontteja.

Tämä ongelma esiintyy
joissakin sovelluksissa.

Yritä ladata EPS-tiedoston
sisältämät fontit tulostimeen
ennen tulostusta.

Lähetä tiedosto ASCII-
muodossa binäärimuodon
sijasta.

Asiakirja ei tulostu käyttäen
fontteja New York, Geneva tai
Monaco.

Valitse Arkin määrittely
-ikkunasta Vaihtoehdot ja
poista fonttien korvausvalinnat.

USB-ongelmat

Ilmeneminen

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Tulostaminen ulkopuolisen
valmistajan USB-kortilla ei
onnistu.

Tämä virhe ilmenee, kun USB-
tulostimien ohjelmisto on
asentamatta.

Kun lisäät ulkopuolisen
valmistajan USB-kortin, voit
tarvita Applen USB Adapter
Card Support -ohjelmaa.
Kyseisen ohjelman nykyinen
versio on saatavana Applen
verkkosivustolta.

96

Luku 6 Ongelmanratkaisu

FIWW

background image

Ilmeneminen

Mahdollinen syy

Ratkaisu

USB-yhteyttä käyttävä HP
LaserJet -tulostin ei näy
Valitsijassa.

Tämä ongelma voi johtua joko
ohjelmistosta tai laitteistosta.

Ohjelmiston vianmääritys

Tarkista, että Macintoshisi
tukee USB-yhteyttä.

Varmista, että Macintoshin
käyttöjärjestelmä on
Mac OS 8.6 tai uudempi.

Laitteiston vianmääritys

Varmista, että tulostin on
käynnissä.

Varmista, että USB-kaapeli
on liitetty oikein.

Tarkista, että käytät
oikeanlaista nopeaa USB-
kaapelia.

Varmista, että liian moni
USB-laite ei ota ketjusta
virtaa. Irrota kaikki laitteet
ketjusta ja kytke kaapeli
suoraan isäntätietokoneen
USB-porttiin.

Tarkista, onko ketjussa
peräkkäin yli kaksi
virtalähteetöntä USB-
keskitintä. Irrota kaikki
laitteet ketjusta ja kytke
kaapeli suoraan
isäntätietokoneen USB-
porttiin.

Huomautus

iMac-näppäimistö on
virtalähteetön USB-keskitin.

LaserWriter-ohjain ei näytä
USB-laitteita Valitsijassa.

Käytä HP LaserJet 1320
-sarjan tulostimen asetuksiin
Apple Työpöytätyökalua.

OS X -ongelmat

Ilmeneminen

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Tulostimen ominaisuudet eivät
näy.

Kirjoittimelle on valittu väärä
PPD.

Varmista PPD:n valinta
seuraavasti:

Osoita tulostusvalintaikkunassa
Yhteenveto. Varmista, että
valittu "PPD-asetus" on oikea.

Jos PPD-asetus on väärä,
poista tulostin
Tulostuskeskuksesta ja lisää se
uudelleen. Voit joutua
valitsemaan PPD:n
manuaalisesti.

USB-ongelmat (jatkoa)

FIWW

Tavallisia Macintoshin ongelmia

97

background image

Ilmeneminen

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Kirjoitin ei OS X v. 10.2
-käyttöjärjestelmän yhteydessä
käytä "Rendezvous" (mDNS)
-toimintoa.

Voit joutua päivittämään
sisäisen HP Jetdirect -kortin
versioon, joka tukee
Rendezvous-toimintoa.

Lokero 2 ei näy valittavissa
olevana vaihtoehtona, vaikka
se on asennettu tulostimeen.

(vain HP LaserJet 1320 -sarjan
tulostin)

Vain Mac OS X v10.2 ja tätä
uudemmat
käyttöjärjestelmäversiot tukevat
valittavissa olevien
vaihtoehtojen manuaalista
valintaa.

OS X -ongelmat (jatkoa)

98

Luku 6 Ongelmanratkaisu

FIWW