HP LaserJet 1320 Printer series - Tilamerkkivalojen kuviot

background image

Tilamerkkivalojen kuviot

Merkkivalojen selite

Symboli, joka ilmoittaa että "valo ei pala"

Symboli, joka ilmoittaa että "valo palaa"

Symboli, joka ilmoittaa että "valo vilkkuu"

Ohjauspaneelin merkkivalojen ilmoitukset

Merkkivalon tila

Tulostimen tila

Toimenpide

Alustaminen/käynnistyminen

Laitteen käynnistymisvaiheen
aikana Go-, Ready- ja Attention-
merkkivalot palavat vuorotellen
(500 ms:n taajuudella).

Alustusprosessin aikana
näppäinten painamisella ei ole
vaikutusta.

FIWW

Tilamerkkivalojen kuviot

89

background image

Merkkivalon tila

Tulostimen tila

Toimenpide

Uudelleenmääritysten
alustaminen

Tulostimen käynnistymisen
aikana voidaan valita erityisia
alustusvaiheita, jotka muuttavat
tulostimen määrityksiä. Kun
jokin kyseisistä vaiheista on
valittu, esimerkiksi
Kylmäkäynnistys, merkkivalon
vilkkuvat vuorotellen samaan
tapaan kuin alustus-/
käynnistysmisvaiheessa.

Uudelleenmääritysprosessin
aikana näppäinten painamisella
ei ole vaikutusta.

Valmis

Tulostin on valmiustilassa
ilman, että yksikään työ olisi
kesken.

Tulosta määrityssivu
painamalla

G

O

-näppäintä

5 sekunnin ajan.

Tulosta esittelysivu painamalla

G

O

-näppäin alas ja

vapauttamalla se.

Käsitellään tietoja

Tulostin käsittelee tai
vastaanottaa tietoja.

Peruuta nykyinen työ
painamalla

C

ANCEL

-näppäintä.

Ohjauspaneelin merkkivalojen ilmoitukset (jatkoa)

90

Luku 6 Ongelmanratkaisu

FIWW

background image

Merkkivalon tila

Tulostimen tila

Toimenpide

Peruuta työ

G

O

-näppäimen painamisella ei

ole vaikutusta.

Kun peruutustoimenpide on
suoritettu, tulostin palaa
valmiustilaan.

Manuaalinen syöttö tai
jatkamisen salliva virhe

Tämä tila voi ilmetä
seuraavissa yhteyksissä:

Manuaalinen syöttö

Käytettävän lokeron paperi
on loppunut

Yleinen jatkamisen salliva
virhe

Muistinmääritysvirhe

Kieleen tai työhon liittyvä
virhe

Palauta normaalitila ja tulosta
tulostettavissa olevat tiedot
painamalla

G

O

-näppäintä.

Jos palauttaminen onnistui,
tulostin jatkaa Käsitellään
tietoja -tilaan ja tulostaa työn
normaalisti.

Jos palauttaminen ei onnistu,
tulostin palaa jatkon sallivan
virheen tilaan.

Attention (Huomio)

Tämä tila voi ilmetä
seuraavissa yhteyksissä:

Paperialusta on tyhjä

Luukku auki

Paperitukos

Syöttöhäiriö alustalta

Palauta tulostin tukoksen
jälkeen normaalitilaan
painamalla

G

O

-näppäintä.

Virhe voidaan joutua
selvittämään manuaalisesti.
Paina tämän jälkeen

G

O

-

näppäintä tai sulje yläkansi.

Mikäli virhe ei korjaannu,
tulostin palaa Attention-tilaan.

Ohjauspaneelin merkkivalojen ilmoitukset (jatkoa)

FIWW

Tilamerkkivalojen kuviot

91

background image

Merkkivalon tila

Tulostimen tila

Toimenpide

Vakava virhe

Sammuta tulostin, odota
10 sekuntia ja käynnistä
laite uudelleen.

Jos ongelma ei ratkea,
katso kohta

Ota yhteyttä

HP:n tukeen

.

Lisävarustevirhe

(vain HP LaserJet 1320 -sarjan
tulostin)

Näytä virhettä koskevat
lisätiedot painamalla Go-
näppäintä. Valokuvio muuttuu.
Katso kulloinkin näkyvään
merkkivalokuvioon liittyvät
lisätiedot kohdasta

Lisävarustevirheen merkkivalot

.

Go-näppäimen vapauttamisen
yhteydessä tulostin palaa
alkuperäiseen
lisävarustevirhetilaan.

Puhdistussivu

Puhdistussivutoiminto ei ole
valittavissa ohjauspaneelista.
Puhdistussivu voidaan valita
käyttämällä HP Toolbox
-ohjelmaa, joka toimitetaan
tulostimen
kokonaisohjelmistopaketin
mukana.

Puhdistustilassa näppäinten
painamisella ei ole vaikutusta.
Tulostimen moottori hidastuu ja
tulostin tulostaa sivun.

Ohjauspaneelin merkkivalojen ilmoitukset (jatkoa)

92

Luku 6 Ongelmanratkaisu

FIWW

background image

Merkkivalon tila

Tulostimen tila

Toimenpide

Väriaine vähissä

Go-, Ready- ja Attention-
merkkivalojen toiminta ei liity
Väriaine vähissä -tilaan.

Asenna uusi tulostuskasetti.

Väriainekasetti puuttuu

Värikasetti on poistettu
tulostimesta.

Aseta värikasetti takaisin
tulostimeen.

Langaton yhteys on
muodostunut

Go-, Ready-, Attention- ja
värikasetin merkkivalojen
toiminta ei liity langattoman
toiminnon merkkivaloon.

Ei edellytä toimenpiteitä.

Ohjauspaneelin merkkivalojen ilmoitukset (jatkoa)

FIWW

Tilamerkkivalojen kuviot

93

background image

Merkkivalon tila

Tulostimen tila

Toimenpide

Langaton toiminto pois käytöstä

Go-, Ready-, Attention- ja
värikasetin merkkivalojen
toiminta ei liity langattoman
toiminnon merkkivaloon.

Ei edellytä toimenpiteitä.

Langattoman yhteyden
muodostamisyritys

Langattoman tiedonsiirron
merkkivalo vilkkuu puolen
sekunnin välein.

Go-, Ready-, Attention- ja
värikasetin merkkivalojen
toiminta ei liity langattoman
toiminnon merkkivaloon.

Ei edellytä toimenpiteitä.

Palaa kohtaan

Ratkaisun löytäminen

.

Lisävarustevirheen merkkivalot

Lisävarustevirhe

Attention-
huomiomerkkivalo

Ready-
valmiusmerkkivalo

Go-
jatkamismerkkivalo

Sisäinen HP Jetdirect
-virhe

Palaa

Ei pala

Ei pala

DIMM-muistipaikkaan
liittyvä
yhteensopivuusvirhe

Ei pala

Ei pala

Palaa

Ohjauspaneelin merkkivalojen ilmoitukset (jatkoa)

94

Luku 6 Ongelmanratkaisu

FIWW