HP LaserJet 1320 Printer series - Tukosten poistaminen

background image

Tukosten poistaminen

Materiaalia voi joskus juuttua tulostimeen tulostustyön aikana. Saat tiedon
materiaalitukoksesta ohjelmiston virheilmoituksen ja tulostimen ohjauspaneelin
merkkivalojen kautta. Katso lisätiedot kohdasta

Tilamerkkivalojen kuviot

.

Seuraavassa on kerrottu muutamia paperitukosten syitä:

Syöttölokerot on täytetty väärin tai liian täyteen. Katso lisätiedot kohdasta

Materiaalin

lataaminen syöttölokeroihin

.

Huomautus

Kun lisäät uutta tulostusmateriaalia, poista aina kaikki materiaali syöttölokerosta ja suorista
uuden materiaalin nippu. Näin estät materiaaliarkkien kulkeutumisen toisiinsa tarttuneina
tulostimeen ja ehkäiset materiaalitukoksia.

Materiaali ei täytä HP:n vaatimuksia. Katso lisätiedot kohdasta

Tulostimen

tulostusmateriaalin suositukset ja tiedot

.

Tulostin saattaa olla puhdistuksen tarpeessa, paperiradalle kerääntynyt paperipöly ja
muut hiukkaset tulee poistaa. Katso ohjeet kohdasta

Tulostimen puhdistaminen

.

Materiaalitukoksen jälkeen tulostimeen voi jäädä irtonaista väriainetta. Sen pitäisi poistua,
kun tulostetaan muutama arkki.

VARO

Materiaalitukokset voivat aiheuttaa irtonaisen väriaineen varisemisen arkille. Jos väriainetta
pääsee vaatteisiin, pese ne kylmässä vedessä. Kuuma vesi saa väriaineen tarttumaan
pysyvästi kankaaseen.

Palaa kohtaan

Ratkaisun löytäminen

.