HP LaserJet 1320 Printer series - Syöttölokerot

background image

Syöttölokerot

Poista syöttölokeroiden tukos seuraavasti.

VARO

Älä käytä tukoksen poistamiseen teräviä esineitä, kuten pinsettejä tai teräväkärkisiä pihtejä.
Takuu ei korvaa terävien esineiden aiheuttamia vaurioita.

1. Avaa suoran paperiradan luukku.

114

Luku 6 Ongelmanratkaisu

FIWW

background image

2. Käännä vihreitä vapautusvipuja alaspäin.

3. Avaa yksittäisarkin prioriteettisyöttöaukon (lokero 1) luukku.

4. Tartu molemmin käsin parhaiten esillä olevaan materiaalin osaan (mukaan lukien

keskiosa) ja vedä se varovasti ulos tulostimesta.

FIWW

Tukosten poistaminen

115

background image

5. Sulje yksittäisarkin prioriteettisyöttöaukon (lokero 1) luukku.

6. Avaa pääsyöttölokero (lokero 2)

7. Tartu molemmin käsin parhaiten esillä olevaan materiaalin osaan (mukaan lukien

keskiosa) ja vedä se varovasti ulos tulostimesta.

116

Luku 6 Ongelmanratkaisu

FIWW

background image

8. Jos materiaali ei ole näkyvissä, avaa värikasetin luukku, poista värikasetti ja kierrä

ylempää ohjainta. Vedä materiaali varovasti ylös ja ulos tulostimesta.

9. Sulje pääsyöttölokero (lokero 2)