HP LaserJet 1320 Printer series - Värikasettialue

background image

Värikasettialue

Poista värikasetin alueella sijaitseva tukos seuraavasti.

VARO

Älä käytä tukoksen poistamiseen teräviä esineitä, kuten pinsettejä tai teräväkärkisiä pihtejä.
Takuu ei korvaa terävien esineiden aiheuttamia vaurioita.

1. Avaa värikasetin luukku ja poista värikasetti.

VARO

Älä altista värikasettia suoralle valolle, jotta se ei vaurioidu.

112

Luku 6 Ongelmanratkaisu

FIWW

background image

2. Avaa suoran paperiradan luukku.

3. Käännä vihreitä vapautusvipuja alaspäin.

4. Tartu molemmin käsin parhaiten esillä olevaan materiaalin osaan (mukaan lukien

keskiosa) ja vedä se varovasti ulos tulostimesta.

FIWW

Tukosten poistaminen

113

background image

5. Aseta värikasetti takaisin paikalleen ja sulje värikasetin luukku.