HP LaserJet 1320 Printer series - Tulostinohjelmiston ongelmat

background image

Tulostinohjelmiston ongelmat

Tulostinohjelmiston ongelmat

Ongelma

Ratkaisu

HP LaserJet 1160- tai HP LaserJet 1320
-tulostimen tulostinohjain ei näy Printer-kansiossa

Asenna tulostusohjelmisto uudelleen.
Napsauta Windowsin tehtäväpalkista
Käynnistä, valitse Ohjelmat, valitse
HP LaserJet 1160 tai HP LaserJet 1320 ja
napsauta Uninstall. Sammuta tulostin.
Asenna tulostinohjelmisto CD-ROM-levyltä.
Käynnistä tulostin uudelleen.

Huomautus

Sulje käynnissä olevat sovellukset. Sulje
sovellus, jolla on kuvake tehtäväpalkissa,
napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella
kuvaketta ja valitsemalla Sulje tai Poista
käytöstä
.

Liitä USB-kaapeli eri USB-porttiin
tietokoneessa.

Jos yrität tulostaa jaettuun tulostimeen,
valitse Windowsin tehtäväpalkista
Käynnistä, Asetukset ja Tulostimet.
Kaksoisnapsauta Lisää tulostin -kuvaketta.
Seuraa ohjatun tulostinasennuksen ohjeita.

Ohjelmiston asennuksen aikana näyttöön tuli
virheilmoitus

Asenna tulostusohjelmisto uudelleen.
Napsauta Windowsin tehtäväpalkista
Käynnistä, valitse Ohjelmat, valitse
HP LaserJet 1160 tai HP LaserJet 1320 ja
napsauta Uninstall. Sammuta tulostin.
Asenna tulostinohjelmisto CD-ROM-levyltä.
Käynnistä tulostin uudelleen.

Huomautus

Sulje käynnissä olevat sovellukset. Sulje
sovellus, jolla on kuvake tehtäväpalkissa,
napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella
kuvaketta ja valitsemalla Sulje tai Poista
käytöstä
.

Tarkista levytilan määrä asemassa, johon
asennat ohjelmistoa. Yritä tarvittaessa
vapauttaa tarvittava määrä levytilaa ja
asenna tulostinohjelmisto uudelleen.

Suorita tarvittaessa Levyn eheytys ja
asenna tulostinohjelmisto uudelleen.

Tulostin on Valmis-tilassa, mutta mitään ei tulostu

Varmista tulostimen toiminta tulostamalla
määrityssivu tulostimen ohjauspaneelista.

Varmista, että kaikki kaapelit on
asianmukaisesti kytketyt ja annettujen
teknisten tietojen mukaisia. Tämä koskee
USB-, rinnakkais-, verkko- ja virtakaapeleita.
Kokeile uutta kaapelia.

104

Luku 6 Ongelmanratkaisu

FIWW

background image

Palaa kohtaan

Ratkaisun löytäminen

.

FIWW

Tulostinohjelmiston ongelmat

105