HP LaserJet 1320 Printer series - FCC-yhteensopivuus

background image

FCC-yhteensopivuus

Tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC:n sääntöjen 15. osan B-luokan
digitaalilaitteen raja-arvojen mukainen. Vaatimusten tarkoituksena on varmistaa kohtuullinen
suojaus haitallisia häiriöitä vastaan, kun laitetta käytetään asuinrakennuksessa. Tämä laite
tuottaa, käyttää ja voi säteillä radioaaltoenergiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden
mukaisesti, se voi häiritä radioliikennettä. Minkään tietyn asennuksen häiriöttömyyttä ei
kuitenkaan taata. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolähetysten
vastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite toimintaan ja pois toiminnasta, käyttäjän
kannattaa yrittää häiriöiden korjaamista seuraavassa esitetyillä tavoilla:

Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.

Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.

Kytke laite eri virtapiiriin kuin vastaanotin.

Kysy neuvoja myyjältä tai kokeneelta radio- tai televisioteknikolta.

Huomautus

Ilman Hewlett-Packardin lupaa laitteeseen tehtyjen muutosten perusteella voidaan
käyttäjältä evätä oikeus laitteen käyttöön.

FCC-sääntöjen 15. osan B-luokan raja-arvojen täyttäminen edellyttää suojatun
liitäntäkaapelin käyttöä.

FIWW

FCC-yhteensopivuus

137