HP LaserJet 1320 Printer series - Laser-ilmoitus Suomea varten

background image

Laser-ilmoitus Suomea varten

LASERTURVALLISUUS
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
HP LaserJet 1160-, HP LaserJet 1320-, HP LaserJet 1320n-, HP LaserJet 1320tn- ja
HP LaserJet 1320nw -lasertulostin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite.
Normaalissa käytössä tulostimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen
ulkopuolelle.
Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.
VAROITUS!
Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
VARNING!
Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren
utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
HUOLTO
HP LaserJet 1160-, HP LaserJet 1320-, HP LaserJet 1320n-,HP LaserJet 1320tn- ja
HP LaserJet 1320nw -tulostimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita.
Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi
huoltotoimenpiteeksi ei katsota värikasetin vaihtamista, paperiradan puhdistamista tai muita
käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan
tehdä ilman erikoistyökaluja.
VARO!
Mikäli tulostimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen
ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.
VARNING!
Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för
osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.
Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:
aallonpituus 785—800 nm
Teho 5 mW
luokan 3B laser

FIWW

Säädöstietoja

141