HP LaserJet 1320 Printer series - Laserturvallisuustiedote

background image

Laserturvallisuustiedote

Yhdysvaltain lääke- ja elintarvikeviraston (FDA) alainen säteilyä lähettävien laitteiden
tutkimuksesta vastaava keskus (CDRH), on toimeenpannut 1.8.1976 jälkeen valmistettuja
lasertuotteita koskevia säädöksiä. Yhdysvalloissa myytävien tuotteiden täytyy olla näiden
säädöksien mukaisia. Tulostin on vahvistettu "luokan 1" lasertuotteeksi Yhdysvaltain vuoden
1968 säteilyturvalain mukaan.

Koska tulostimen sisällä muodostuva säteily on kokonaan suojakoteloinnin ympäröimä,
lasersäde ei voi päästä laitteen ulkopuolelle normaalissa käytössä.

VAARA!

Sellaisten ohjainten, säätöjen tai menettelyjen käyttö, joita ei ole määritetty tässä
käyttöoppaassa, voi aiheuttaa altistumisen vaaralliselle säteilylle.