HP LaserJet 1320 Printer series - Lisätietoja

background image

Lisätietoja

Katso HP:n ympäristöohjelmia koskevat lisätiedot osoitteesta

http://www.hp.com/go/

environment/

.

Tämän ja muiden HP:n tuotteiden ympäristöystävällisyystiedote

HP:n sitoutuminen ympäristönsuojeluun

HP:n ympäristönhallintajärjestelmä

HP:n käyttöiän ylittäneiden tuotteiden palautus- ja kierrätysohjelma

Käyttöturvallisuustiedotteet (MSDS).

144

Liite B Säädöksiä koskevat tiedot

FIWW