HP LaserJet 1320 Printer series - Hewlett-Packardin ohjelmiston käyttöoikeussopimus

background image

Hewlett-Packardin ohjelmiston käyttöoikeussopimus

TÄRKEÄÄ: TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT ALLA OLEVAT HP:N
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUSEHDOT. TÄTÄ OHJELMISTOA
KÄYTTÄMÄLLÄ ASIAKAS OSOITTAA HYVÄKSYVÄNSÄ TÄSSÄ MAINITUT EHDOT.

HP:N OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUSEHDOT

Seuraavat käyttöoikeussopimusehdot koskevat oheisen Ohjelmiston käyttöä, ellei
asiakkaalla ole HP:n kanssa erillistä allekirjoitettua kirjallista sopimusta.

Käyttöoikeuden myöntäminen: Hewlett-Packard myöntää asiakkaalle oikeuden käyttää
yhtä kopiota Ohjelmistosta. "Käyttämisellä" tarkoitetaan tässä ohjelmiston tallentamista,
lataamista, asentamista, suorittamista tai esittämistä. Asiakkaalla ei ole lupaa muuttaa
Ohjelmistoa tai estää Ohjelmistoon kuuluvien käyttöoikeussopimus- tai
hallintaominaisuuksien toimintaa. Jos ohjelmistolle on myönnetty käyttöoikeus
"samanaikaiseen käyttöön", ohjelmistoa saavat käyttää vain valtuutetut käyttäjät,
samanaikaisesti enintään enimmäismäärä.

Omistusoikeus: Ohjelmiston ja sen tekijänoikeudet omistaa Hewlett-Packard tai sen
ulkopuoliset toimittajat. Käyttöoikeus ei anna omistusoikeutta Ohjelmistoon, eikä sopimusta
myönnettäessä myydä mitään oikeuksia Ohjelmistoon. Hewlett-Packardin ulkopuoliset
toimittajat voivat suojella oikeuksiaan, jos tämän käyttöoikeussopimuksen ehtoja rikotaan.

Kopiot ja muunnelmat: Asiakkaalla on oikeus kopioida Ohjelmisto tai sen sovelluksia vain
arkistointia varten tai jos kopiointi tai sovellus on olennainen vaihe valtuutetussa Ohjelmiston
käytössä. Asiakkaan tulee jäljentää kaikki alkuperäisen Ohjelmiston tekijänoikeustiedot
kaikkiin kopioihin ja sovelluksiin. Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida Ohjelmistoa mihinkään
julkiseen verkkoon.

Ei purkamista tai kääntämistä: Sinulla ei ole oikeutta hajottaa eikä purkaa Ohjelmistoa,
ellet ole ennalta saanut siihen HP:n kirjallista lupaa. Joissakin hallintokunnissa HP:n lupaa ei
mahdollisesti vaadita rajoitetun hajottamisen tai purkamisen suorittamiseksi. Sinun on
pyynnöstä annettava HP:lle riittävän yksityiskohtaiset tiedot hajottamisesta tai purkamisesta.
Asiakas ei saa purkaa Ohjelmiston salakoodausta, ellei purkaminen ole Ohjelmiston käytön
osalta tarpeellista.

Siirto: Ohjelmiston siirron yhteydessä asiakkaan käyttöoikeus lakkaa. Siirron yhteydessä
asiakkaan täytyy toimittaa Ohjelmisto ja kaikki sen kopiot ja siihen kuuluva dokumentaatio
siirron saajalle. Siirron saajan täytyy hyväksyä nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot siirron
ehtoina.

Lakkautus: HP voi lakkauttaa asiakkaan käyttöoikeuden, jos se saa tietoonsa, ettei asiakas
noudata näitä käyttöoikeussopimusehtoja. Käyttöoikeussopimuksen lakkauttamisen
yhteydessä asiakkaan tulee välittömästi tuhota Ohjelmisto ja kaikki sen kopiot, sovellukset ja
yhdistetyt osat niiden kaikissa muodoissa.

Vientivaatimukset: Asiakas ei saa viedä maasta tai jälleenviedä Ohjelmistoa tai sen
kopioita tai sovelluksia voimassa olevien lakien tai säädösten vastaisesti.

FIWW

Hewlett-Packardin ohjelmiston käyttöoikeussopimus

149

background image

Yhdysvaltain valtionhallinnon rajoitetut oikeudet. Ohjelmisto ja siihen liittyvä
dokumentaatio on kehitetty yksinomaan yksityisillä varoilla. Ne toimitetaan lisensoituna
kaupallisena tietokoneohjelmistona ("commercial computer software") seuraavien säädösten
mukaisesti: DFARS 252.227-7013 (lokak. 1988), DFARS 252.211-7015 (toukok. 1991),
DFARS 252.227-7014 (kesäk. 1995) tai kaupallisena tuotteena ("commercial item")
seuraavien säädösten mukaisesti: FAR 2.101(a) (kesäk. 1987), tai rajoitettuna
tietokoneohjelmistona ("restricted computer software") seuraavien säädösten mukaisesti:
FAR 52.227-19 (kesäk. 1987), tai muut vastaavat virastojen määräykset tai sopimuspykälät,
mikä tahansa tuleekin kysymykseen. Asiakkaalla on vain ne oikeudet Ohjelmistoon ja sen
ohjemateriaaliin, jotka on määritetty sovellettavissa DFAR- tai FAR-lausekkeissa tai HP:n
normaalissa kyseessä olevan tuotteen ohjelmistosopimuksessa.

150

Liite C Takuu ja käyttöoikeus

FIWW