HP LaserJet 1320 Printer series - Hewlett-Packardin takuun rajoitukset

background image

Hewlett-Packardin takuun rajoitukset

HP-TUOTE
HP LaserJet 1160- ja HP LaserJet 1320 -sarjan
tulostimet

RAJOITETUN TAKUUN KESTOAIKA
Yksi vuosi ostopäivästä

HP takaa tuotteen lopulliselle käyttäjälle, että HP:n laitteet ja lisävarusteet ovat virheettömiä materiaalin ja

työtavan osalta ostopäivän jälkeen edellä määritetyn ajanjakson ajan. HP sitoutuu oman harkintansa mukaan

joko korjaamaan tai vaihtamaan viallisiksi osoittautuneet tuotteet, joista ilmoitetaan HP:lle takuuaikana.

Vaihtotuotteet voivat olla joko täysin uusia tai uudenveroisia.

HP takaa käyttäjälle, että ostopäivän jälkeisenä, edellä määritettynä ajanjaksona HP:n ohjelmisto ei materiaalin ja

valmistuksen takia jätä suorittamatta sen ohjelmakäskyjä, jos se asennetaan ja sitä käytetään oikein. Jos HP saa

ilmoituksen tällaisista virheistä takuuaikana, HP sitoutuu vaihtamaan ohjelmiston, joka ei kyseisten vikojen vuoksi

suorita ohjelmakäskyjä.

HP ei takaa, että HP:n tuotteet toimivat keskeytyksittä ja ongelmitta. Jos HP ei pysty korjaamaan tai vaihtamaan

tuotetta kohtuullisen ajan kuluessa takuussa määritettyyn kuntoon, asiakkaalla on oikeus saada hyvitys

ostohinnasta tuotteen välitöntä palautusta vastaan.

HP:n tuotteet voivat sisältää täysin kunnostettuja osia, jotka suorituskyvyltään vastaavat uusia tai joita on voitu

käyttää satunnaisesti.

Takuu ei koske vikoja, joiden syynä on jokin seuraavista: (a) virheellinen tai riittämätön huolto tai kalibrointi,

(b) ohjelmisto, liittymä, osat tai tarvikkeet, joita HP ei ole toimittanut, (c) valtuuttamattomat tuotemääritykset tai

väärinkäyttö, (d) tuotteen käyttö ympäristömääritysten vastaisesti, (e) virheellinen käyttöympäristön valmistelu tai

ylläpito.

HP:n rajoitettu takuu on voimassa kaikissa maissa / kaikilla alueilla tai paikoissa, joissa HP-yhtiö ylläpitää

tuotteen asiakastukitoimintaa ja joissa HP on markkinoinut tuotetta. Takuupalvelun taso voi vaihdella paikallisten

käytäntöjen mukaan. HP-yhtiö ei muuta tuotteen muotoa, sovitusta tai toimintaa sellaisen maan/alueen tai paikan

käytäntöjen mukaisiksi, jossa tuotetta ei ole lakien tai säädösten rajoitusten takia tarkoitettu käytettäväksi.

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA EDELLÄ MAINITUT TAKUUT OVAT YKSINOMAISIA. HP EI

ANNA MITÄÄN MUITA KIRJALLISIA TAI SUULLISIA ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA TAI EHTOJA.

HP ERITYISESTI TORJUU PÄTEMÄTTÖMINÄ OLETETUT TAKUUT TAI EHDOT MYYNTIKELPOISUUDESTA,

TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA JA SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Joissakin

maissa / joillakin alueilla, osavaltioissa tai provinsseissa välillisen takuun keston rajoittaminen ei ole sallittua,

joten edellä mainittu rajoittaminen tai poissulkeminen ei välttämättä koske asiakasta. Tämä takuu antaa

asiakkaalle tiettyjä laillisia oikeuksia, ja asiakkaalla saattaa olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat maan/alueen,

osavaltion tai provinssin mukaan.
PAIKALLISEN LAIN RAJOISSA TÄSSÄ TAKUUSSA LUETELLUT KORVAUKSET OVAT ASIAKKAAN AINOAT

KORVAUKSET. YLLÄ MAINITTUA LUKUUN OTTAMATTA HP TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE

VASTUUSSA MISSÄÄN TAPAUKSESSA DATAN MENETYKSESTÄ TAI VÄLITTÖMISTÄ, ERITYISISTÄ,

SATUNNAISISTA, SEURAUKSELLISISTA (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT JA DATA) TAI

MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN TAI MUUHUN SEIKKAAN.

Jotkin maat/alueet, valtiot tai provinssit eivät salli satunnaisten tai seurauksellisten vahinkojen poissulkua tai

rajoitusta, joten yllä mainittu rajoitus tai poissulku ei ehkä koske sinua.

FIWW

Hewlett-Packardin takuun rajoitukset

147

background image

LAIN SALLIMIA TAPAUKSIA LUKUUN OTTAMATTA TÄMÄN TAKUUILMOITUKSEN EHDOT EIVÄT SULJE

POIS, RAJOITA TAI MUUTA MUUALLA SÄÄDETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA KOSKEVAT HP:N

TUOTTEIDEN MYYNTIÄ VÄHITTÄISASIAKKAILLE, VAAN NE OVAT NIIDEN LISÄNÄ.

148

Liite C Takuu ja käyttöoikeus

FIWW