HP LaserJet 1320 Printer series - Väriainekasettien käyttöiän rajoitettu takuu

background image

Väriainekasettien käyttöiän rajoitettu takuu

Huomautus

Seuraava takuu koskee tämän tulostimen mukana toimitettua värikasettia.

Tämä HP:n tuote taataan virheettömäksi materiaalin ja työtavan osalta. Tämä takuu ei kata
tuotteita, jotka on a) täytetty, kunnostettu, valmistettu uudelleen tai joita on jollain tavalla
muutettu, b) joissa on ongelmia, jotka johtuvat väärinkäytöstä, epäasiallisesta säilytyksestä
tai tulostimen käytöstä sen ympäristömääritysten vastaisesti tai c) joissa ilmenee kulumista
normaalissa käytössä. Pääset takuupalvelun piiriin palauttamalla tuotteen ostopaikkaan (liitä
mukaan kirjallinen selvitys ongelmasta sekä tulostusnäytteet) tai ottamalla yhteyttä HP:n
asiakastukeen. Valintansa mukaan HP joko korvaa viallisiksi osoittautuneet tuotteet tai
palauttaa niiden ostohinnan. PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA EDELLÄ
MAINITTU TAKUU ON YKSINOMAINEN. HP EI ANNA MITÄÄN MUITA KIRJALLISIA TAI
SUULLISIA ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA TAI EHTOJA. HP ERITYISESTI
TORJUU PÄTEMÄTTÖMINÄ OLETETUT TAKUUT TAI EHDOT
MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA JA SOPIVUUDESTA
JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA
RAJOISSA HP TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA
VASTUUSSA VÄLITTÖMISTÄ, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, SEURAUKSELLISISTA
(MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT JA DATA) TAI MUISTA VAHINGOISTA,
JOTKA PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN TAI MUUHUN SEIKKAAN.
LAIN SALLIMIA TAPAUKSIA LUKUUN OTTAMATTA TÄMÄN TAKUUILMOITUKSEN
EHDOT EIVÄT SULJE POIS, RAJOITA TAI MUUTA MUUALLA SÄÄDETTYJÄ LAILLISIA
OIKEUKSIA, JOTKA KOSKEVAT HP:N TUOTTEIDEN MYYNTIÄ VÄHITTÄISASIAKKAILLE,
VAAN NE OVAT NIIDEN LISÄNÄ.

FIWW

Väriainekasettien käyttöiän rajoitettu takuu

151

background image

152

Liite C Takuu ja käyttöoikeus

FIWW

background image

D