HP LaserJet 1320 Printer series - HP Toolbox ‑ohjelmiston käyttäminen

background image

HP Toolbox -ohjelmiston käyttäminen

HP Toolbox -ohjelma on Web-sovellus, jolla voi suorittaa seuraavat toimenpiteet:

tulostimen tilan tarkistaminen

tulostimen asetusten määrittäminen

vianmääritystietojen näyttäminen

online-ohjeen näyttäminen

Voit käynnistää HP Toolbox -ohjelman, kun tulostin on kytketty suoraan tietokoneeseen tai
tuettuun verkkoyhteyteen. HP Toolbox on käytettävissä vain, jos ohjelmisto on asennettu
kokonaisuudessaan.

Huomautus

Jos Internet-yhteyttä ei ole käytettävissä, voit siitä huolimatta avata HP Toolbox -ohjelman ja
käyttää sitä selaimessa. Jos napsautat jotakin Muita linkkejä -alueella olevaa linkkiä, et voi
kuitenkaan avata linkkiin liittyvää Web-sivustoa ilman Internet-yhteyttä. Katso lisätiedot
kohdasta

Muita linkkejä

.

Asenna HP Toolbox asentamalla tietokoneeseen ensin TCP/IP-protokolla ja Java™ Virtual
Machine -ohjelman uusin versio. Asenna DOT4-protokolla kaikille USB-ja LPT-yhteyksille
Windows 2000- ja XP-käyttöjärjestelmissä, sekä LPT1-yhteyksille Windows 98-, Me- ja
NT 4.0 –järjestelmissä. Katso TCP/IP-protokollan ja DOT4-protokollan asentamista koskevat
lisätiedot ottamalla yhteyttä järjestelmänvalvojaan tai tietokoneen valmistajan ohjeistuksesta.
Lataa Sun Microsystems -yhtiön uusin Java Virtual Machine osoitteesta

http://www.sun.com/

.