HP LaserJet 1320 Printer series - Hälytykset-välilehti

background image

Hälytykset-välilehti

Hälytykset-välilehden avulla voit määrittää tulostimen ilmoittamaan automaattisesti
hälytyksistä. Hälytykset-välilehdellä on linkit seuraaville pääsivuille:

Tilahälytysten asetukset

Sähköpostihälytysten asetukset

Valvonta-asetukset.

Tilahälytysten asetukset

Määritä tilailmoitukset -sivulla voit ottaa hälytykset käyttöön tai poistaa ne käytöstä,
määrittää tilanteet, joissa haluat tulostimen antavan hälytyksen ja valita kahdesta eri
hälytystyypistä:

ponnahdusviesti

tehtäväpalkin kuvake.

Ota asetukset käyttöön valitsemalla Käytä.

Sähköpostihälytysten asetukset

Tämän sivun avulla voit määrittää kaksi sähköpostiosoitetta, joihin tulostimen toiminnassa
ilmenneestä tilasta saadaan hälytys. Tee sähköpostihälytysasetukset näytön ohjeiden
mukaan.

Valvonta-asetukset

Tämän sivun avulla voit määrittää, miten usein HP Toolbox -ohjelma tarkistaa tulostimeen
liittyvät hälytykset. Käytettävissä on kolme asetusta:

Harvoin

Normaali

Usein

Jos haluat vähentää verkon I/O-liikenteen määrää, valitse harvempi taajuus, jolla tulostimen
hälytykset tarkistetaan.