HP LaserJet 1320 Printer series - Tulostimen lisäasetukset ikkuna

background image

Tulostimen lisäasetukset ikkuna

Tulostimen lisäasetukset -linkin napsauttaminen avaa uuden ikkunan. Tulostimen
lisäasetukset ikkunassa on kaksi välilehteä:

Tietoja-välilehti

Asetukset-välilehti.

Tietoja-välilehti

Tiedot-välilehti tarjoaa suoran yhteyden seuraaviin tietoihin:

Laitteen tila

Laitteen määritykset

Tarvikkeiden tila

Tapahtumaloki

Tulostustietosivut.

Asetukset-välilehti

Asetukset-välilehdellä on linkkejä useille sivuille, joiden avulla voit näyttää ja muuttaa
tulostimen toimintamäärityksiä.

Huomautus

Ohjelmistoasetukset voivat ohittaa HP Toolbox -ohjelmasta tehdyt asetukset.

Laitetiedot. Tulostimen perustietojen näyttäminen.

Paperinkäsittely. Tulostimen syöttölokeroasetusten näyttäminen ja muuttaminen.

Tulostus. Tulostimen oletustoiminta-asetusten näyttäminen ja muuttaminen.

PCL. PCL-fonttitietojen näyttäminen ja muuttaminen.

PostScript. Tämä sivu on valittavissa HP LaserJet 1320 -sarjan tulostimen yhteydessä.
PS-virheiden ja aikakatkaisujen näyttäminen ja muuttaminen.

Tulostuslaatu. Tulostuslaadun asetusten näyttäminen ja muuttaminen.

Tulostustilat. Eri tulostusmateriaalityyppien tulostustilojen näyttäminen ja muuttaminen.

Järjestelmän asetukset. Järjestelmän tietojen näyttäminen ja muuttaminen.

Liitännät. I/O-aikakatkaisuasetuksen näyttäminen ja muuttaminen.

Alkuasetukset. Tulostimen alkuperäisten oletusasetusten palauttaminen.