HP LaserJet 1320 Printer series - Vianmääritys-välilehti

background image

Vianmääritys-välilehti

Vianmääritys-välilehden avulla voit näyttää erilaisia tulostimen vianmääritykseen liittyviä
tietoja. Täältä löydät tiedot esimerkiksi siihen, miten paperitukos selvitetään, miten
tulostuslaatuun liittyviä ongelmia voidaan määrittää, mitä ohjauspaneelin merkkivalot
tarkoittavat ja miten muita tulostimen toiminnassa ilmeneviä ongelmia voidaan ratkaista.

32

Luku 3 Tulostimen hallinta

FIWW