HP LaserJet 1320 Printer series - Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen

background image

Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen

Sulautettu Web-palvelin on käytettävissä suoraan ainoastaan tulostimilla
HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn ja HP LaserJet 1320nw. Sulautetun Web-
palvelimen avulla voit suorittaa HP Toolbox -ohjelmiston Tulostimen lisäasetukset -osan
toiminnot. Sulautetun Web-palvelimen ja HP Toolbox -ohjelmiston käyttöön liittyvät keskeiset
erot:

Tietokoneeseen ei tarvitse asentaa uusia ohjelmia. Tarvitaan oikeantyyppinen Web-
selain. Jos haluat käyttää sulautettua Web-palvelinta, tietokoneessa on oltava
asennettuna Microsoft Internet Explorer 5.5- (tai uudempi) tai Netscape Netscape
Navigator 4.75 (tai uudempi) -selain.

Sulautettu Web-palvelin on englanninkielinen.

Sulautettu Web-palvelin ei anna sähköposti- tai tilahälytyksiä.

Sulautetun Web-palvelimen avulla voit näyttää tulostimen ja verkon tilan sekä hallita
tulostustoimintoja tulostimen ohjauspaneelin sijaan tietokoneen kautta. Sulautetun Web-
palvelimen avulla voit tehdä esimerkiksi seuraavia asioita:

näyttää tulostimen tilatiedot

tarkastella ja tulostaa sisäisiä sivuja

tarkastella kaikkien tarvikkeiden jäljellä olevaa käyttöaikaa ja tilata uusia tarvikkeita

määrittää lokerokohtaisen paperikoon ja tyypin

tarkastella ja muuttaa lokeroasetuksia

näyttää ja muuttaa tulostimen oletustoiminta-asetuksia

tarkastella ja muuttaa verkon asetuksia.

Sulautettu Web-palvelin toimii, kun tulostin on liitetty IP-pohjaiseen verkkoon. Sulautettu
Web-palvelin ei tue IPX-pohjaisia verkkotulostinyhteyksiä.

Huomautus

Voit käyttää sulautettua Web-palvelinta vaikka Internet-yhteyttä ei olisikaan käytettävissä.
Jos napsautat jotakin Muita linkkejä -alueella olevaa linkkiä, et voi kuitenkaan avata linkkiin
liittyvää Web-sivustoa ilman Internet-yhteyttä.