HP LaserJet 1320 Printer series - Asetukset-välilehti

background image

Asetukset-välilehti

Tämän välilehden avulla voit määrittää tulostimen asetukset suoraan tietokoneelta. Jos
kyseessä on verkkotulostin, ota aina yhteyttä tulostimesta vastuussa olevaan
järjestelmänvalvojaan ennen kuin muutat välilehden asetuksia.

Asetukset-välilehti koostuu seuraavista sivuista:

Laitetiedot. Tulostimen perustietojen näyttäminen ja muuttaminen.

Paperinkäsittely. Tulostimen syöttölokeroasetusten näyttäminen ja muuttaminen.

Tulostus. Tulostimen oletustoiminta-asetusten näyttäminen ja muuttaminen.

PCL. PCL-fonttitietojen näyttäminen ja muuttaminen.

PostScript. PS-virheiden ja aikakatkaisujen näyttäminen ja muuttaminen.

Tulostuslaatu. Tulostuslaadun asetusten näyttäminen ja muuttaminen.

Tulostustilat. Eri tulostusmateriaalityyppien tulostustilojen näyttäminen ja muuttaminen.

Järjestelmän asetukset. Järjestelmän tietojen näyttäminen ja muuttaminen.

Liitännät. I/O-aikakatkaisuasetuksen näyttäminen ja muuttaminen.

Huolto. Tulostimen huoltotoimenpiteet, mm. kaikkien oletusasetuksen palauttaminen.