HP LaserJet 1320 Printer series - Määrityssivu

background image

Määrityssivu

Asetussivulla luetellaan tulostimen nykyiset asetukset ja ominaisuudet. Sivulla on myös
tilaloki. Määrityssivu voidaan tulostaa tulostimesta, sulautetusta Web-palvelimesta tai
HP Toolbox -ohjelmasta.

Tulosta asetussivu tulostimesta painamalla

J

ATKA

-painiketta 5 sekunnin ajan tulostimen

ollessa valmiustilassa.

Huomautus

Tapahtumalokin ja asetussivun sisältämät tiedot saa näkyviin myös HP Toolbox -ohjelman
avulla ilman sivujen tulostusta. Katso lisätiedot kohdasta

HP Toolbox -ohjelmiston käyttäminen

.