HP LaserJet 1320 Printer series - Liittäminen verkkoon

background image

Liittäminen verkkoon

Liitä verkkokaapelin toinen pää laitteen takaosan verkkoliittimeen ja kytke toinen pää
verkkoon. Asenna tulostinohjain kaikkiin verkkoon liitettyihin tietokoneisiin.

Huomautus

Seuraavat toimenpiteet koskevat ainoastaan tulostimia HP LaserJet 1320n,
HP LaserJet 1320tn ja HP LaserJet 1320nw.

Ethernet-verkon tulee olla toimintakunnossa ennen seuraavien toimenpiteiden suorittamista.

Tulostimen liittäminen verkkoon

HP LaserJet 1320n-, HP LaserJet 1320tn- ja HP LaserJet 1320nw -tulostin liitetään
verkkoon seuraavasti.

Toimiva lankaverkko

CAT-5 Ethernet -kaapeli

Liitä tulostin verkkoon seuraavassa kuvatulla tavalla.

1. Liitä CAT-5 Ethernet -kaapeli vapaaseen Ethernet-keskittimen tai reitittimen porttiin.

2. Kytke Ethernet-kaapeli tulostimen takana olevaan Ethernet-porttiin.

3. Tarkista, että tulostimen takana sijaitsevat verkkoportin verkkomerkkivalot (10 tai 100)

syttyvät.

Huomautus

Tulostimen verkkoasetusten käyttöön ja käyttökuntoon tuleminen saattaa kestää hetken.
Mikäli jokin verkon merkkivaloista ei syty, katso

Lankayhteyttä käyttävien verkkoasetusten

ongelmanratkaisu

4. Tulosta verkkomäärityssivu. Katso lisätiedot kohdasta

Verkkomäärityssivu

.

Tulostinohjelmiston asentaminen

1. Sulje kaikki sovellukset.

2. Aseta ohjelmiston asennus-CD-levy tietokoneen CD-asemaan. Näyttöön avautuu

aloitusikkuna.

FIWW

Verkkoliitännän käyttö

25

background image

3. Valitse Seuraava ja toimi asennusohjelman ohjeiden mukaan. Ohjelma tarkistaa ja

valmistelee järjestelmän asentamista varten asentaen ohjaimet, laajennukset ja
ohjelmiston.

Tämä voi kestää useita minuutteja.

Verkkomäärityssivun tulostaminen

Kun tulostin on valmiustilassa, paina

G

O

-näppäintä ja pidä se alhaalla 5 sekunnin ajan.

Verkkomäärityssivu tulostuu automaattisesti yhdessä tulostimen määrityssivun kanssa.

Huomautus

Alusta verkkokortti tulostimen ollessa pois käytöstä painamalla tulostimen taakse sijoitettua
Reset-näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla. Kun Reset-näppäin on alhaalla, käynnistä tulostin
pitämällä Reset-näppäin edelleen alhaalla kunnes tulostin on valmiustilassa.

26

Luku 2 Tulostimen liitännät

FIWW