HP LaserJet 1320 Printer series - Tulostimen tulostusmateriaalin suositukset ja tiedot

background image

Tulostimen tulostusmateriaalin suositukset ja tiedot

HP LaserJet -tulostimien tulostuslaatu on erittäin hyvä. Tulostimessa voidaan käyttää
erilaisia materiaaleja, kuten paperiarkkeja (mukaan luettuna kierrätetty paperi), kirjekuoria,
tarroja, kalvoja, silopaperia ja mukautettuja paperikokoja. Materiaalin ominaisuudet, kuten
paino, kuitu ja kosteuspitoisuus, ovat tärkeitä tulostimen suorituskykyyn ja tulostusjälkeen
vaikuttavia tekijöitä.

Tulostin voi käyttää tässä käyttöoppaassa olevien ohjeiden mukaisia eri paperi- ja
tulostusmateriaalilaatuja. Tulostusmateriaalit, jotka poikkeavat näistä ohjearvoista, saattavat
aiheuttaa seuraavanlaisia ongelmia:

huono tulostuslaatu

lisääntyneet tulostusmateriaali- ja paperitukokset

tulostimen ennenaikainen kuluminen ja siitä aiheutuvat korjaukset.

Paras tulos saavutetaan käyttämällä vain HP-paperia ja muita HP-tulostusmateriaaleja.
Hewlett-Packard Company ei voi suositella muiden merkkien käyttämistä. Koska ne eivät ole
HP:n tuotteita, HP ei voi vaikuttaa niiden laatuun tai valvoa sitä.

On kuitenkin mahdollista, että käytettävä tulostusmateriaali on täysin ohjeiden mukaista,
mutta tulostusjälki ei ole silti tyydyttävää. Tämä saattaa johtua paperin väärästä käsittelystä,
sopimattomasta lämpötilasta ja kosteustasosta tai muista muuttujista, joihin Hewlett-Packard
ei voi vaikuttaa.

Ennen kuin hankit suuria määriä tulostusmateriaalia, varmista, että se täyttää ne
vaatimukset, jotka on asetettu tässä käyttöoppaassa ja kohdassa HP LaserJet
-tulostinsarjan materiaaliopas
. Voit ladata oppaat osoitteesta

http://www.hp.com/support/

ljpaperguide/

tai lue

Tarvikkeiden ja lisävarusteiden tilaaminen

saadaksesi lisää tietoa

oppaiden tilaamisesta. Kokeile aina tulostusmateriaalia ennen suurien määrien ostamista.

VARO

Muun kuin Hewlett-Packardin määritykset täyttävän paperin käyttö saattaa aiheuttaa
tulostimessa ongelmia, jotka vaativat korjauksia. Hewlett-Packardin takuut tai
huoltosopimukset eivät kata tällaisia korjauksia.