HP LaserJet 1320 Printer series - Tulostinohjelmiston asennus

background image

Tulostinohjelmiston asennus

Seuraavat osat sisältävät tietoja, jotka koskevat tulostimen ohjelmiston asentamista eri
käyttöjärjestelmiin.

Tulostinohjaimen asentaminen Windows NT 4.0 -käyttöjärjestelmään

Tulostinohjelmisto on asennettava Windows NT 4.0 -käyttöjärjestelmään Ohjattu tulostimen
asennus -toiminnon avulla.

1. Valitse Käynnistä ja sitten Asetukset.

2. Valitse Tulostimet.

FIWW

Tulostinohjelmisto

11

background image

3. Kaksoisnapsauta Lisää tulostin.

4. Valitse portti, johon tulostin on kytketty, ja sitten Seuraava.

5. Napsauta Levy. Valitse Selaa.

6. Valitse haluamasi ohjain CD-ROM-levykkeeltä seuraavasti:

a. Valitse hakemistoluettelosta haluamasi kieli kaksoisnapsauttamalla sitä.

b. Valitse hakemistoluettelosta ohjaimet kaksoisnapsauttamalla sitä.

c. Valitse hakemistoluettelosta käyttöjärjestelmä kaksoisnapsauttamalla sitä.

d. Valitse hakemistoluettelosta ohjain kaksoisnapsauttamalla sitä.

e. Valitse INF-tiedosto napsauttamalla OK-painiketta.

f.

Aloita asentaminen valitsemalla HP LaserJet 1160- tai HP LaserJet 1320 -sarjan
tulostin
ja sitten OK.

7. Asenna ohjelmisto näytön ohjeiden mukaisesti.

Tulostinohjelmiston asentaminen Windows XP- (64-bittinen) ja
Windows Server 2003 -ympäristöihin

Katso tulostinohjaimen asennusohjeet käyttöjärjestelmän ohjeistuksesta.

Tulostinohjelmiston asentaminen muihin käyttöjärjestelmiin

Aseta tulostimen mukana tullut CD-levy CD-asemaan. Noudata näyttöön tulevia
asennusohjeita
.

Huomautus

Jos tervehdysruutu ei tule näyttöön, napsauta

Käynnistä

Windowsin tehtäväpalkista,

napsauta

Suorita

, kirjoita Z:\setup (jossa Z tarkoittaa CD-asemaa) ja napsauta OK.