HP LaserJet 1320 Printer series - Tulostusasetusprioriteetit

background image

Tulostusasetusprioriteetit

Tämän tulostimen tulostusasetuksia voidaan muuttaa kolmella tavalla:
ohjelmistosovelluksesta, tulostimen ohjaimesta ja HP toolbox -ohjelmistosta.
HP LaserJet 1320 -sarjan tulostimen tapauksessa voit muuttaa tulostusasetuksia myös
sulautetusta Web-palvelimesta käsin. Tulostusasetuksiin tehdyt muutokset järjestetään sen
mukaan, missä muutokset on tehty.

Ohjelmistosovelluksesta käsin tehdyt muutokset ohittavat muualta tehdyt muutokset.
Ohjelmistosovelluksessa Arkin määrittely -valintaikkunassa tehdyt muutokset ohittavat
Tulosta-valintaikkunassa tehdyt määritykset.

Tulostimen ohjaimesta tehdyt muutokset (Tulostimen ominaisuudet valintaikkuna)
ohittavat HP toolbox -ohjelmistosta tehdyt muutokset. Tulostinohjaimessa tehdyt
muutokset eivät ohita ohjelmistosovelluksessa tehtyjä muutoksia.

HP toolbox -ohjelmistosta ja sulautetusta Web-palvelimesta käsin tehtyjen muutosten
prioriteetti on alhaisin.

Jos tiettyä tulostusasetusta voidaan muuttaa useammalla kuin edellä mainitulla tavalla, käytä
tapaa, jonka prioriteetti on kaikkein korkein.