HP LaserJet 1320 Printer series - Tulostustehtävät

background image

Tulostustehtävät

Tässä luvussa on tietoja seuraavista aiheista:

● Manuaalinen syöttö
● Tulostustyön peruuttaminen
● Tulostuslaatuasetusten ymmärtäminen
● Väriaineen säästäminen EconoMode-toiminnon avulla
● Tulostuslaadun optimointi eri materiaalityypeille
● Ohjeita tulostusmateriaalin käytöstä
● Paperin ja muun tulostusmateriaalin valitseminen
● Materiaalin lataaminen syöttölokeroihin
● Kirjekuoren tulostaminen
● Tulostaminen kalvoille tai tarroille
● Tulostaminen kirjelomakkeille ja esipainetuille lomakkeille
● Tulostaminen käyttämällä mukautettua tulostusmateriaalikokoa ja korttimateriaalia
● Automaattinen kaksipuolinen tulostus
● Tulostaminen paperin molemmille puolille (manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen)
● Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille (n/arkki-tulostus)
● Kirjasien tulostaminen
● Vesileiman tulostaminen

FIWW

39