HP LaserJet 1320 Printer series - Kirjasien tulostaminen

background image

Kirjasien tulostaminen

Voit tulostaa kirjasia Letter-, Legal- tai A4-kokoiselle paperille.

1. Lisää paperi tulostimeen ja varmista, että suoran paperiradan luukku on suljettu.

2. Avaa tulostimen ominaisuudet (Windows 2000- ja XP-käyttöjärjestelmissä

tulostusmääritykset). Katso ohjeet kohdasta

Tulostimen ominaisuudet (ohjain)

.

3. Valitse Laitteen asetukset -välilehdeltä manuaalinen kaksipuolinen tulostus.

4. Valitse Viimeistely-välilehdeltä (eräissä Mac-ohjaimissa Paperi ja laatu -välilehti)

Kaksipuolinen tulostus -vaihtoehto. Varmista, että Suora paperireitti ei ole valittuna.

5. Aseta arkkikohtaiseksi sivumääräksi 2. Valitse haluamasi sidontavaihtoehto ja sitten OK.

Tulosta asiakirja.

6. Tulostettaessa korttimateriaalille tai tukevalle materiaalille katso ohjeet kohdasta

Manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen suoran paperiradan luukun kautta

.

Kaikkia muiden materiaalityyppien ohjeet löytyvät kohdasta

Manuaalinen kaksipuolinen

tulostus ylätulostelokeron avulla

.

7. Taittele ja nido sivut yhteen.

Huomautus

Mac OS X v10.1 -käyttöjärjestelmä tai tätä uudemmat eivät tue tätä HP LaserJet 1320
-sarjan tulostimien ominaisuutta.

68

Luku 4 Tulostustehtävät

FIWW