HP LaserJet 1320 Printer series - Kirje- ja esipainetut lomakkeet

background image

Kirje- ja esipainetut lomakkeet

Kirjelomakkeet ovat ensiöpaperia, joihin on usein lisätty vesileima, joskus ne sisältävät
puuvillakuitua ja niitä on saatavana useina värisävyinä ja pinnoituksina sekä vastaavina
kirjekuorina. Esipainetut lomakkeet voivat edustaa useita paperityyppejä uusiopaperista
ensiöpaperiin.

Useat valmistajat suunnittelevat paperityyppinsä siten, että niiden ominaisuudet on optimoitu
lasertulostusta varten, jolloin paperin markkinoinnissa käytetään ilmaisuja, kuten laser-
yhteensopiva tai laser-takuulla varustettu. Jotkin paperityypit, joiden pintarakenne on
tavallista karkeampi, esim. cockle, laid tai linen, saattavat edellyttää lämmitysyksikön
asettamista erikoistilaan, joka joissakin tulostimissa on valittavissa siten, että väriaine
kiinnittyy asianmukaisesti.

Huomautus

Lasertulostimia käytettäessä sivujen välillä esiintyvät erot ovat tavallisia. Kyseinen variaatio
ei ole havaittavissa tavalliselle paperille tulostettaessa. Esipainetuille lomakkeilla
tulostettaessa tämä variaatio tulee kuitenkin näkyviin, koska viivat ja ruudut on sijoitettu
sivulle jo valmiiksi.

48

Luku 4 Tulostustehtävät

FIWW

background image

Vältä esipainettujen lomakkeiden, koholeimallisen paperin ja kirjelomakkeiden käytön
yhteydessä ilmenevät ongelmat toimimalla seuraavien suositusten mukaan.

Älä käytä alhaisen lämpötilan musteita (eräissä termografiatyypeissä käytettäviä).

Käytä esipainettuja lomakkeita ja kirjelomakkeita, jotka on painettu käyttämällä
offsetpaino- tai kaiverrustekniikkaa.

Käytä lomakkeita, joiden musteet kestävät lämpöä ja jotka eivät sula, haihdu tai vapauta
haitallisia päästöjä, kun ne lämmitetään 205 °C lämpötilaan 0,1 sekunnin ajaksi.
Tavallisesti hapettuvat tai öljypohjaiset musteet sopivat tähän tarkoitukseen.

Kun lomake on esipainettu, älä muuta paperin kosteuspitoisuutta äläkä käytä
materiaaleja, jotka muuttavat paperin sähköisiä ominaisuuksia tai
käsittelyominaisuuksia. Suojaa lomakkeet varastoinnin aikana tapahtuvalta kosteuden
vaihtelulta sulkemalla ne kosteudelta suojaavaan kääreeseen.

Älä käsittele esipainettuja lomakkeita, jotka on pintakäsitelty tai pinnoitettu.

Älä käytä selvästi kohokuvioituja kirjelomakkeita.

Vältä paperityyppejä, joilla on voimakkaasti erottuva pintarakenne.

Vältä käyttämästä offsetjauheita tai muita materiaaleja, joiden tarkoitus on estää
painettuja lomakkeita tarttumasta toisiinsa.

FIWW

Ohjeita tulostusmateriaalin käytöstä

49