HP LaserJet 1320 Printer series - Kirjekuoret

background image

Kirjekuoret

HP suosittelee, että kirjekuoret tulostetaan yksittäisarkin prioriteettisyöttöaukon kautta
(lokero 1) käyttämällä suoraa paperirataa. Katso lisätiedot kohdasta

Suora paperirata

.

46

Luku 4 Tulostustehtävät

FIWW

background image

Kirjekuorten rakenne

Kirjekuorien rakenne on tärkeä. Kirjekuorien taitteet voivat vaihdella huomattavasti paitsi eri
valmistajien tuotteiden välillä myös samassa laatikossa olevien kirjekuorien välillä.
Tulostuksen onnistuminen riippuu suuresti kirjekuorien laadusta. Ota kirjekuorien valinnassa
huomioon kunkin osatekijän laatu:

Paino: Kirjekuoren painon ei tule ylittää 90 g/m

2

. Muussa tapauksessa seurauksena

saattaa olla tukoksia.

Rakenne: Ennen tulostamista kirjekuorien täytyy olla suoria, korkeintaan 6 mm
käpristyneitä, eikä niissä saa olla ilmaa. Kirjekuoret, joiden sisällä on ilmaa, saattavat
aiheuttaa ongelmia. Älä käytä kirjekuoria, joissa on paperiliittimiä, neppareita,
sidontanauhoja, läpinäkyviä ikkunoita, reikiä, rei'ityksiä, leikkauksia, synteettisiä
materiaaleja, leimoja tai koholeimoja. Älä käytä kirjekuoria, joiden liima-aine ei vaadi
kostuttamista vaan jotka suljetaan puristamalla.

Laatu: Varmista, että kirjekuorissa ei ole ryppyjä, koloja tai muita vikoja. Varmista, että
käytettävien kirjekuorien liima-aine ei ole avoimena pinnassa.

Koot: 90 x 160 mm - 178 x 254 mm.

Kirjekuoret, joissa on kaksi sivusaumaa

Tällaisissa kirjekuorissa on pystysuuntaiset saumat kirjekuoren kummassakin päässä
viistosaumojen sijaan. Tämäntyyppiset kirjekuoret saattavat rypistyä helposti. Varmista, että
sauma kulkee kirjekuoren kulmaan asti, kuten seuraavassa kuvassa:

1

kirjekuorten hyväksyttävä rakenne

2

kirjekuorten kelpaamaton rakenne

Kirjekuoret, joissa on liimaliuskoja tai itsetarttuvia läppiä

Jos kuorissa on itsetarttuvia liimaliuskoja tai vähintään kaksi läppää, jotka taitetaan kiinni,
liimojen täytyy kestää tulostimessa syntyvä kuumuus ja paine: 200 °C. Ylimääräiset läpät ja
liuskat voivat aiheuttaa rypistymistä, taitoksia tai tukoksia.

Kirjekuorien säilyttäminen

Kirjekuorten oikea säilytystapa vaikuttaa myös tulostuslaatuun. Kirjekuoret tulisi varastoida
vaakasuuntaiseen asentoon. Jos kuoriin jää ilmakuplia, kuoret voivat rypistyä tulostuksen
aikana.

FIWW

Ohjeita tulostusmateriaalin käytöstä

47