HP LaserJet 1320 Printer series - Paperin ja muun tulostusmateriaalin valitseminen

background image

Paperin ja muun tulostusmateriaalin valitseminen

HP LaserJet -tulostimien tulostuslaatu on erittäin hyvä. Voit käyttää useita eri
tulostusmateriaaleja, esimerkiksi paperia (myös 100-prosenttista uusiopaperia), kirjekuoria,
tarra-arkkeja, piirtoheitinkalvoja ja mukautettuja paperikokoja. Seuraavassa on lueteltu tuetut
materiaalikoot:

vähintään: 76 x 127 mm

Enintään: 216 x 356 mm

Materiaalin ominaisuudet, kuten paino, kuitu ja kosteuspitoisuus, ovat tärkeitä tulostimen
suorituskykyyn ja tulostusjälkeen vaikuttavia tekijöitä. Paras tulostuslaatu syntyy käyttämällä
ainoastaan korkealaatuista lasertulostimille tarkoitettua tulostusmateriaalia. Katso
yksityiskohtaisempia tietoja papereista ja tulostusmateriaaleista kohdasta

Tulostimen

tulostusmateriaalin suositukset ja tiedot

.

Huomautus

Tee aina koetulostus tulostusmateriaalilla, ennen kuin hankit sitä suuria määriä.
Tulostusmateriaalin myyjän tulisi ottaa huomioon vaatimukset, jotka on esitetty HP LaserJet
-tulostinperheen tulostusmateriaalioppaassa
(HP-osanumero 5963-7863). Katso lisätiedot
kohdasta

Tulostimen tulostusmateriaalin suositukset ja tiedot

.