HP LaserJet 1320 Printer series - Tulostaminen kalvoille tai tarroille

background image

Tulostaminen kalvoille tai tarroille

Käytä vain kalvoja ja tarroja, jotka on tarkoitettu käytettäviksi lasertulostimissa, esim. HP:n
kalvoja ja HP LaserJet -tarroja. Katso lisätiedot kohdasta

Tulostimen tulostusmateriaalin

suositukset ja tiedot

.

VARO

Varmista, että tulostimen materiaaliasetukset ovat seuraavan ohjeen mukaiset. Tulostin
säätää kiinnittimen lämpötilan tulostusmateriaaliasetuksen perusteella. Kun tulostat kalvojen
tai tarrojen kaltaisille erikoistulostusmateriaalille, kyseinen lämpötilan säätö estää kiinnitintä
vahingoittamasta tulostusmateriaalia tämän kulkiessa tulostimen läpi.

VARO

Tarkista, ettei materiaali ole rypistynyt tai rullalla ja ettei esim. tarra-arkissa ole repeytyneitä
reunoja tai puuttuvia tarroja.

1. Avaa suoran paperiradan luukku.

2. Ennen materiaalin lisäämistä avaa yksittäisarkin prioriteettisyöttöaukko (lokero 1) ja

säädä materiaalin ohjaimet materiaalin leveyden mukaan.

3. Aseta sivu yksittäisarkkien prioriteettisyöttöaukkoon (lokero 1). Varmista, että materiaalin

yläreuna osoittaa eteenpäin ja tulostuspuoli (karkea puoli) on ylöspäin. Materiaali siirtyy
osittain laitteen sisään, minkä jälkeen tulostin pysähtyy.

Huomautus

Pääsyöttölokeroon (lokero 2) voidaan lisätä useita kalvoja kerralla. Lisää kerrallaan kuitenkin
enintään 75 kalvoa.

4. Avaa tulostimen ominaisuudet (Windows 2000- ja XP-käyttöjärjestelmissä

tulostusmääritykset). Katso ohjeet kohdasta

Tulostimen ominaisuudet (ohjain)

.

5. Valitse haluamasi tulostusmateriaalin asetus Paperi ja laatu- tai Paperi-välilehdeltä

(joissakin Mac-ohjaimissa Paperityyppi/-laatu).

Huomautus

Tulostimen kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa ohjaimissa tai
käyttöjärjestelmissä. Katso ohjaimen käytettävyystiedot online-ohjeen kyseisen tulostimen
ominaisuuksista (ohjain).

6. Tulosta asiakirja. Poista tulostuneet sivut tulostimen takaa, etteivät ne tartu toisiinsa, ja

aseta sivut tasaiselle alustalle.

FIWW

Tulostaminen kalvoille tai tarroille

55