HP LaserJet 1320 Printer series - Manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen suoran paperiradan luukun kautta

background image

Manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen suoran paperiradan
luukun kautta

Seuraavat osat sisältävät eri käyttöjärjestelmiä koskevat ohjeet.

Windows

1. Avaa suoran paperiradan luukku.

2. Avaa tulostimen ominaisuudet (Windows 2000- ja XP-käyttöjärjestelmissä

tulostusmääritykset). Katso ohjeet kohdasta

Tulostimen ominaisuudet (ohjain)

.

3. Valitse Laitteen asetukset -välilehdeltä manuaalinen kaksipuolinen tulostus.

4. Valitse Viimeistely-välilehdeltä Tulosta molemmat puolet. Varmista, että Suora

paperirata on valittuna.

Huomautus

Tulostimen kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa ohjaimissa tai
käyttöjärjestelmissä. Katso ohjaimen käytettävyystiedot online-ohjeen kyseisen tulostimen
ominaisuuksista (ohjain).

64

Luku 4 Tulostustehtävät

FIWW

background image

5. Tulosta asiakirja asettamalla se yksittäisarkkien prioriteettisyöttöaukkoon (lokero 1).

Syötä sivut aukkoon yksi kerrallaan.

6. Kerää tulostetut sivut yhteen ja suorista nippu. Käännä tulostettu puoli alaspäin siten,

että yläreuna tulee kohden tulostinta.

7. Syötä sivut yksittäisarkkien prioriteettisyöttöaukkoon (lokero 1) yksi kerrallaan aloittaen

ensimmäisestä tulostetusta arkista. Syötä arkit tulostettu puoli alaspäin ja yläreuna edellä.

Mac OS 9 (HP LaserJet 1160 -tulostin)

Huomautus

Mac OS X -käyttöjärjestelmä ei tue HP LaserJet 1160 -tulostimen kaksipuolista tulostamista.

1. Avaa suoran paperiradan luukku.

2. Valitse Tiedosto-Tulosta, sitten Asemointi ja tämän jälkeen Kaksipuolinen tulostus.

3. Valitse Suoran paperiradan oikea tulostusjärjestys.

FIWW

Tulostaminen paperin molemmille puolille (manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen)

65

background image

4. Tulosta asiakirja asettamalla se yksittäisarkkien prioriteettisyöttöaukkoon (lokero 1).

Syötä sivut aukkoon yksi kerrallaan.

5. Kun toinen puoli on tulostettu, poista jäljellä oleva paperi syöttölokerosta ja aseta se

sivuun, kunnes kaksipuolinen tulostustyö on valmis.

6. Kerää tulostetut sivut yhteen ja suorista nippu. Käännä tulostettu puoli alaspäin siten,

että yläreuna tulee kohden tulostinta.

7. Syötä sivut yksittäisarkkien prioriteettisyöttöaukkoon (lokero 1) yksi kerrallaan aloittaen

ensimmäisestä tulostetusta arkista.

Mac OS 9 (HP LaserJet 1320 -sarjan tulostin)

Huomautus

Mac OS X käyttöjärjestelmä ei tue HP LaserJet 1320 -sarjan tulostimen kaksipuolista
tulostustoimintoa.

1. Avaa suoran paperiradan luukku.

2. Jos manuaalinen kaksipuolinen tulostus ei näy tulostimen asetuksissa, toimi

seuraavasti:

a. Varmista, että HP:n manuaalinen kaksipuolinen tulostus ja kirjanen (klassinen)

valittiin ohjelmiston ohjaimen Mukautettu asennus -vaihtoehdon asentamisen
yhteydessä.

b. Valitse Tiedosto-Tulosta, sitten Laajennusasetukset ja osoita oikealle osoittavaa

nuolta. Oikealle osoittava nuoli kääntyy osoittamaan alaspäin, ja HP:n manuaalinen
kaksipuolinen tulostus ja kirjanen -ominaisuus avautuu näyttöön.

c. Valitse Tulosta aikasuodattimet, sitten HP:n manuaalinen kaksipuolinen

tulostus ja kirjanen ja lopuksi Tallenna asetukset.

d. Valitse Manuaalinen kaksipuolinen ja sitten Kaksipuolinen tulostus.

e. Valitse Vaihtoehtoinen tulostelokero on auki (suora paperirata).

3. Tulosta asiakirja asettamalla se yksittäisarkkien prioriteettisyöttöaukkoon (lokero 1).

Syötä sivut aukkoon yksi kerrallaan.

4. Kun toinen puoli on tulostettu, poista jäljellä oleva paperi syöttölokerosta ja aseta se

sivuun, kunnes kaksipuolinen tulostustyö on valmis.

5. Kerää tulostetut sivut yhteen ja suorista nippu. Käännä tulostettu puoli alaspäin siten,

että yläreuna tulee kohden tulostinta.

6. Syötä sivut yksittäisarkkien prioriteettisyöttöaukkoon (lokero 1) yksi kerrallaan aloittaen

ensimmäisestä tulostetusta arkista.

66

Luku 4 Tulostustehtävät

FIWW