HP LaserJet 1320 Printer series - Manuaalinen kaksipuolinen tulostus ylätulostelokeron avulla

background image

sivuun, kunnes kaksipuolinen tulostustyö on valmis.

7. Kerää tulostetut sivut yhteen ja suorista nippu.

Huomautus

Kuvan tähti (*) on sivun kulman merkki.

62

Luku 4 Tulostustehtävät

FIWW

background image

8. Aseta paperinippu takaisin syöttölokeroon. Tulostuspuolen tulee olla ylöspäin siten, että

alareuna on tulostinta päin.

9. Tulosta kääntöpuolelle painamalla ohjauspaneelin

G

O

-näppäintä.

Mac OS 9 (HP LaserJet 1160 -tulostin)

Huomautus

Mac OS X käyttöjärjestelmä ei tue HP LaserJet 1160 -tulostimen kaksipuolista
tulostustoimintoa.

1. Varmista, että suoran paperiradan luukku on suljettu.

2. Valitse Tiedosto-Tulosta, sitten Asemointi ja tämän jälkeen Kaksipuolinen tulostus.

3. Tulosta asiakirja.

4. Kun toinen puoli on tulostettu, poista jäljellä oleva paperi syöttölokerosta ja aseta se

sivuun, kunnes kaksipuolinen tulostustyö on valmis.

5. Kerää tulostetut sivut yhteen ja suorista nippu.

6. Aseta paperinippu takaisin syöttölokeroon. Tulostuspuolen tulee olla ylöspäin siten, että

alareuna on tulostinta päin.

7. Tulosta kääntöpuolelle painamalla ohjauspaneelin

G

O

-näppäintä.

Mac OS 9 (HP LaserJet 1320 sarjan tulostin)

Huomautus

Mac OS X käyttöjärjestelmä ei tue HP LaserJet 1320 sarjan tulostimen kaksipuolista
tulostustoimintoa.

1. Varmista, että suoran paperiradan luukku on suljettu.

2. Jos manuaalinen kaksipuolinen tulostus ei näy tulostimen asetuksissa, toimi

seuraavasti:

a. Varmista, että HP:n manuaalinen kaksipuolinen tulostus ja kirjanen (klassinen)

valittiin ohjelmiston ohjaimen Mukautettu asennus -vaihtoehdon asentamisen
yhteydessä.

b. Valitse Tiedosto-Tulosta, sitten Laajennusasetukset ja osoita oikealle osoittavaa

nuolta. Oikealle osoittava nuoli kääntyy osoittamaan alaspäin, ja HP:n manuaalinen
kaksipuolinen tulostus ja kirjanen -ominaisuus avautuu näyttöön.

c. Valitse Tulosta aikasuodattimet, sitten HP:n manuaalinen kaksipuolinen

tulostus ja kirjanen ja lopuksi Tallenna asetukset.

FIWW

Tulostaminen paperin molemmille puolille (manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen)

63

background image

d. Valitse Manuaalinen kaksipuolinen ja sitten Kaksipuolinen tulostus.

3. Tulosta asiakirja.

4. Kun toinen puoli on tulostettu, poista jäljellä oleva paperi syöttölokerosta ja aseta se

sivuun, kunnes kaksipuolinen tulostustyö on valmis.

5. Kerää tulostetut sivut yhteen ja suorista nippu.

6. Aseta paperinippu takaisin syöttölokeroon. Tulostuspuolen tulee olla ylöspäin siten, että

alareuna on tulostinta päin.

7. Tulosta kääntöpuolelle painamalla ohjauspaneelin

G

O

-näppäintä.