HP LaserJet 1320 Printer series - Tulostuslaadun optimointi eri materiaalityypeille

background image

Tulostuslaadun optimointi eri materiaalityypeille

Tulostusmateriaalityypin asetukset vaikuttavat tulostimen kiinnitysyksikön lämpötilaan. Voit
optimoida tulostuslaadun muuttamalla asetuksia käyttämäsi materiaalin mukaan.

Avaa optimointitoiminto joko tulostinohjaimen Paperi-välilehdeltä tai HP Toolbox -ohjelmasta
tai sulautetusta Web-palvelimesta.

HP LaserJet 1160- ja HP LaserJet 1320 -sarjan tulostimissa on useita tulostustiloja, joiden
avulla laite voidaan mukauttaa tarkasti käytettävän tulostusmateriaalin mukaisesti. Ohjaimen
tulostustilat esitellään oheisissa taulukoissa.

Huomautus

Käytettäessä tiloja KORTTIMATERIAALI, KIRJEKUORI, TARRA ja KARKEA tulostin pitää
tauon sivujen välillä, jolloin minuutissa valmistuvien sivujen määrä pienenee.

Ohjaimen tulostustilat

Tila

Tarkoitus ja materiaali

TAVALLINEN

75 - 104 g/m

2

VAALEA

< 75 g/m

2

PAINAVA

90 - 105 g/m

2

KORTTI

Korttimateriaali tai muu tukeva materiaali

KALVO

4 milin (1 mil = 0,0254 mm), 0.1 Monochrome
Overhead Transparencies (OHTs) -kalvot

KIRJEKUORI

Normaalit HP LaserJet -kirjekuoret

TARRA

Normaalit HP LaserJet -tarrat

KOPIO

Kova asiakirjapaperi (bond-paperi)

KARKEA

Karkeapintainen (uusio) paperi

44

Luku 4 Tulostustehtävät

FIWW