HP LaserJet 1320 Printer series - Tulostuslaatuasetusten ymmärtäminen

background image

Tulostuslaatuasetusten ymmärtäminen

Tulostuslaadun asetukset vaikuttavat sivun tulostusjäljen tummuuteen tai vaaleuteen ja
siihen, miten grafiikka tulostetaan. Tulostuslaadun asetuksia käyttämällä voit optimoida
tulostuslaadun käyttämäsi materiaalin mukaan. Katso lisätiedot kohdasta

Tulostuslaadun

optimointi eri materiaalityypeille

.

Tulostimen ominaisuuksien asetuksia voidaan muuttaa siten, että ne parhaiten sopivat
tulostettaville töille. Asetukset on lueteltu seuraavassa:

1200 dpi: (ainoastaan HP LaserJet 1320 -sarjan tulostimet) Tämä asetus käyttää
ProRes 1200 -toimintoa, jolloin tuloksena on korkea 1200 x 1200 dpi:n tarkkuus.

1200 dpi:n todellinen tulostelaatu: Tämän asetuksen avulla voidaan tulostaa
1200 dpi:n todellisella tulostelaadulla käyttäen FastRes 1200 -toimintoa.

600 dpi: Tämän asetuksen avulla voidaan tulostaa 600 x 600 dpi:n tarkkuudella
käyttäen Resolution Enhancement (REt) -tekstinparannusohjelmaa.

EconoMode (säästää väriainetta): tekstin tulostamiseen käytetään vähemmän
väriainetta. Tämä asetus on käyttökelpoinen tulostettaessa vedoksia. Tämän
valitseminen ei vaikuta muihin tulostuslaatuasetuksiin. Katso lisätiedot kohdasta

Väriaineen säästäminen EconoMode-toiminnon avulla

.

1. Avaa tulostimen ominaisuudet (Windows 2000- ja XP-käyttöjärjestelmissä

tulostusmääritykset). Katso ohjeet kohdasta

Tulostimen ominaisuudet (ohjain)

.

2. Valitse Paperi ja laatu- tai Viimeistely-välilehdeltä (eräissä Mac-ohjaimissa

Paperityyppi ja laatu -välilehti) haluamasi tulostuslaatuasetus.

Huomautus

Tulostimen kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa ohjaimissa tai
käyttöjärjestelmissä. Katso ohjaimen käytettävyystiedot online-ohjeen kyseisen tulostimen
ominaisuuksista (ohjain).

Huomautus

Jos haluat muuttaa kaikkien tulevien töiden tulostuslaatuasetuksia, avaa tulostimen
ominaisuudet Windowsin tehtäväpalkin Käynnistä-valikosta. Jos haluat muuttaa
tulostuslaatuasetuksia vain nykyisessä sovelluksessa, avaa tulostimen ominaisuudet
tulostukseen käyttämäsi sovelluksen Tulostusasetukset-valikosta. Katso lisätiedot
kohdasta

Tulostimen ominaisuudet (ohjain)

.

42

Luku 4 Tulostustehtävät

FIWW