Pomoć za HP LaserJet 1320 Printer series

background image

Uporaba

HP LaserJet

1160, 1320, 1320n,

1320tn, 1320nw

background image
background image

Pisači serije HP LaserJet 1160 i
HP LaserJet 1320

Priručnik

background image

Informacije o zaštiti autorskih prava

© 2004. Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Zabranjeno je svako umnožavanje, izmjena
ili prevođenje bez prethodne pismene
suglasnosti, osim prema odredbama
zakona o zaštiti autorskih prava.

Broj publikacije: Q5927-90924

Edition 1, 09/2004

Informacije sadržane u ovome dokumentu
mogu se mijenjati bez prethodne najave.

Jedina jamstva za HP-ove proizvode i
usluge navedena su u izričitim jamstvenim
odredbama priloženima uz te proizvode i
usluge. Ništa ovdje navedeno ne smije se
smatrati dodatnim jamstvom. HP neće biti
odgovoran za tehničke ili uređivačke
pogreške i propuste u ovome dokumentu.

Vlasnici zaštitnih znakova

Microsoft

®

, Windows

®

i Windows NT

®

registrirani su zaštitni znaci tvrtke Microsoft
Corporation u Sjedinjenim Američkim
Državama.

Energy Star

®

i logotip Energy Stara

®

registrirani su znaci Američke agencije za
zaštitu okoliša (United States
Environmental Protection Agency) u
Sjedinjenim Američkim Državama.

PostScript

®

je registrirani zaštitni znak

tvrtke Adobe Systems Incorporated.

Bluetooth

®

je registrirani zaštitni znak

svojega vlasnika, a tvrtka Hewlett-Packard
Company koristi ga prema uvjetima licence.

Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun
Microsystems Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama.

UNIX

®

je zaštitni znak grupacije The Open

Group.

Linux

®

je registrirani zaštitni znak Linusa

Torvaldsa u Sjedinjenim Američkim
Državama.

background image

Sadržaj

1 Osnovno o pisaču

Brz pristup dodatnim informacijama ..........................................................................................2

Internetske veze za upravljačke programe, softver i podršku ............................................2
Veze u priručniku ................................................................................................................2
Gdje možete pronaći dodatne informacije ..........................................................................2

Konfiguracija pisača ..................................................................................................................3

Pisač HP LaserJet 1160 .....................................................................................................3
Pisač HP LaserJet 1320 .....................................................................................................3
Pisač HP LaserJet 1320n ...................................................................................................4
Pisač HP LaserJet 1320tn ..................................................................................................4
Pisač HP LaserJet 1320nw ................................................................................................4

Upoznavanje pisača ..................................................................................................................5
Upravljačka ploča pisača ..........................................................................................................6
Načini prolaza medija ................................................................................................................7

Prioritetni ulazni otvor za jedan list papira (ladica 1) ..........................................................7
Glavna ulazna ladica (ladica 2) ..........................................................................................7
Pravocrtni prolaz papira ......................................................................................................8
Izlazna ladica ......................................................................................................................9

Pristup ulošku s tonerom .........................................................................................................10
Softver pisača ..........................................................................................................................11

Podržani operacijski sustavi .............................................................................................11
Instaliranje softvera pisača ...............................................................................................11
Svojstva pisača (u upravljačkom programu) ....................................................................12
Prioriteti postavki ispisa ....................................................................................................13
Računalna pomoć u svojstvima pisača ............................................................................13

Softver za Windows ................................................................................................................15

Upravljački programi pisača .............................................................................................15
Dostupni upravljački programi pisača ...............................................................................15
HP toolbox ........................................................................................................................15
Ugrađeni web-poslužitelj ..................................................................................................16

Softver za računala Macintosh ................................................................................................17

Pisač HP LaserJet 1160 ...................................................................................................17
Pisač serije HP LaserJet 1320 .........................................................................................17
Datoteke PostScript Printer Description (PPD) ................................................................18

Specifikacije medija za pisač ..................................................................................................19

Podržavane dimenzije medija ..........................................................................................19

2 Priključci pisača

USB-priključci ..........................................................................................................................22

Priključivanje USB-kabela ................................................................................................22

Paralelni priključci ...................................................................................................................23

Priključivanje paralelnog kabela .......................................................................................23

Mrežni priključci .......................................................................................................................24

Priključivanje na mrežu .....................................................................................................25

Bežični priključci ......................................................................................................................27

HRWW

iii

background image

3 Upravljanje pisačem

Stranice s informacijama o pisaču ..........................................................................................30

Probna stranica .................................................................................................................30
Konfiguracijska stranica ....................................................................................................30
Stranica o stanju opreme ..................................................................................................30
Stranica o konfiguraciji mreže ..........................................................................................30

Korištenje HP toolboxa ............................................................................................................31

Podržani operacijski sustavi .............................................................................................31
Podržani pretraživači ........................................................................................................31
Pregled HP toolboxa u sustavu Windows ........................................................................31
Pregled HP toolboxa na računalu Mac .............................................................................31
Dijelovi HP toolboxa .........................................................................................................32
Ostale veze .......................................................................................................................32
Kartica Status (Stanje) ......................................................................................................32
Kartica Troubleshooting (Rješavanje problema) ..............................................................32
Kartica Alerts (Upozorenja) ..............................................................................................33
Kartica Documentation (Dokumentacija) ..........................................................................33
Prozor Advanced Printer Settings (Dodatne postavke pisača) ........................................33
Prozor Network (Mreža) ...................................................................................................34

Korištenje ugrađenog web-poslužitelja ...................................................................................35

Otvaranje ugrađenog web-poslužitelja .............................................................................35
Kartica Information (Informacije) ......................................................................................36
Kartica Settings (Postavke) ..............................................................................................36
Kartica Networking (Rad na mreži) ..................................................................................36
Ostale veze .......................................................................................................................37

Bežični ispis .............................................................................................................................38

Standard IEEE 802.11b/g .................................................................................................38
Bluetooth ...........................................................................................................................38

4 Poslovi ispisa

Ručno ulaganje papira ............................................................................................................40
Prekid ispisa ............................................................................................................................41
Objašnjenje postavki kvalitete ispisa ......................................................................................42
Korištenje EconoModea (štedi toner) ......................................................................................43
Prilagodba kvalitete ispisa prema vrsti medija ........................................................................44
Upute za korištenje medija ......................................................................................................45

Papir ..................................................................................................................................45
Naljepnice .........................................................................................................................46
Prozirne folije ....................................................................................................................46
Omotnice ..........................................................................................................................46
Kartice i teški mediji ..........................................................................................................48
Papir sa zaglavljem i tiskani obrasci .................................................................................48

Odabir papira i ostalih medija .................................................................................................50

HP-ovi mediji .....................................................................................................................50
Mediji koje treba izbjegavati .............................................................................................50
Mediji koji mogu oštetiti pisač ...........................................................................................50

Ulaganje medija u ulazne ladice .............................................................................................52

Prioritetni ulazni otvor za jedan list papira (ladica 1) ........................................................52
Ulazna ladica za 250 listova papira (ladica 2 ili dodatna ladica 3) ...................................52

Ispis omotnice .........................................................................................................................53
Ispis na prozirne folije ili naljepnice .........................................................................................55
Ispis na papir sa zaglavljem i tiskane obrasce ........................................................................56
Ispis na medije proizvoljnih veličina i kartice ..........................................................................57
Automatski obostrani ispis ......................................................................................................59

Windows ...........................................................................................................................59

iv

HRWW

background image

Mac OS 9 ..........................................................................................................................59
Mac OS X .........................................................................................................................60

Ispis na obje strane papira (ručni obostrani ispis) ..................................................................61

Ručni obostrani ispis uz korištenje gornje izlazne ladice .................................................61
Ručni obostrani ispis uz korištenje vratašca za pravocrtni prolaz papira ........................64

Ispis više stranica na jedan list papira (ispis N-na-1) .............................................................67
Ispis brošura ............................................................................................................................68
Ispis vodenih žigova ................................................................................................................69

5 Održavanje

Čišćenje pisača .......................................................................................................................72

Čišćenje područja uloška s tonerom ................................................................................72
Čišćenje prolaza medija pisača ........................................................................................73

Zamjena valjka podizača .........................................................................................................75
Čišćenje valjka podizača .........................................................................................................81
Zamjena razdvojnog umetka u pisaču ....................................................................................82

6 Rješavanje problema

Traženje rješenja .....................................................................................................................86

1. korak: Je li pisač ispravno postavljen? .........................................................................86
2. korak: Svijetli li žaruljica pripravnosti? ..........................................................................86
3. korak: Možete li ispisati probnu stranicu? ....................................................................87
4. korak: Je li kvaliteta ispisa prihvatljiva? ........................................................................87
5. korak: Komunicira li pisač s računalom? ......................................................................87
6. korak: Je li stranica ispisana onako kako ste očekivali? ..............................................88
Kontaktiranje HP-ove podrške ..........................................................................................88

Svjetlosni signali žaruljica .......................................................................................................89
Najčešći problemi u sustavu Macintosh ..................................................................................95
Rješavanje pogrešaka s PostScriptom (PS) ...........................................................................99
Problemi pri rukovanju papirom ............................................................................................100

Zaglavljeni papir .............................................................................................................100
Ispis je iskrivljen (nakošen) .............................................................................................100
Istodobno se u pisač uvlači više listova medija ..............................................................100
Pisač ne povlači medije iz ulazne ladice. .......................................................................101
Pisač je savinuo medij ....................................................................................................101
Ispisani mediji ne izlaze ispravnim prolazom .................................................................101
Ispis je vrlo spor ..............................................................................................................101

Ispisana se stranica razlikuje od one prikazane na zaslonu .................................................102

Iskrivljen, neispravan ili nepotpun tekst ..........................................................................102
Nedostaju crteži ili tekst, ili su stranice prazne ...............................................................102
Oblikovanje stranice drugačije je na drugome pisaču ....................................................103
Kvaliteta crteža ...............................................................................................................103

Problemi sa softverom pisača ...............................................................................................104
Poboljšanje kvalitete ispisa ...................................................................................................106

Svijetli ili blijedi ispis .......................................................................................................106
Mrlje od tonera ................................................................................................................106
Neispisana mjesta ..........................................................................................................107
Okomite crte ...................................................................................................................107
Siva pozadina .................................................................................................................108
Razmazivanje tonera ......................................................................................................108
Toner nije potpuno stopljen ............................................................................................109
Okomite pogreške koje se ponavljaju .............................................................................109
Izobličeni znakovi ...........................................................................................................109
Nakošena stranica ..........................................................................................................110
Savijenost ili valovitost ....................................................................................................110

HRWW

v

background image

Nabori i pregibi ................................................................................................................111
Raspršivanje tonera ........................................................................................................111

Vađenje zaglavljenog papira .................................................................................................112

Područje uloška s tonerom .............................................................................................112
Ulazne ladice ..................................................................................................................114
Izlazna ladica ..................................................................................................................117
Pravocrtni prolaz papira ..................................................................................................118
Prolaz automatskog obostranog ispisa ..........................................................................120

Rješavanje problema s priključivanjem na mrežu .................................................................124

Dodatak A Specifikacije pisača

Specifikacije okruženja ..........................................................................................................128
Akustičke emisije ...................................................................................................................129
Električne specifikacije ..........................................................................................................130
Fizičke specifikacije ...............................................................................................................132
Kapaciteti i brzine pisača ......................................................................................................133
Specifikacija memorije ..........................................................................................................134
Dostupni priključci .................................................................................................................135

Dodatak B Regulativne informacije

Usklađenost s FCC-om .........................................................................................................137
Izjave o udovoljavanju standardima ......................................................................................138
Regulativne izjave .................................................................................................................140

Izjava o sigurnosti lasera ................................................................................................140
Kanadski propisi DOC ....................................................................................................140
Korejska izjava EMI ........................................................................................................140
Izjava o sigurnosti lasera za Finsku ...............................................................................141

Program rukovanja proizvodima za zaštitu okoliša ..............................................................142

Zaštita okoliša .................................................................................................................142
Proizvodnja ozona ..........................................................................................................142
Potrošnja energije ...........................................................................................................142
Potrošnja tonera .............................................................................................................142
Potrošnja papira .............................................................................................................142
Plastika ...........................................................................................................................142
Potrošna oprema za HP LaserJet ..................................................................................143
Informacije o programu povrata i recikliranja HP-ove potrošne opreme ........................143
Papir ...............................................................................................................................143
Ograničenja u materijalu .................................................................................................143
Dodatne informacije ........................................................................................................144

Podaci o sigurnosti materijala ...............................................................................................145

Dodatak C Jamstvo i licenca

Izjava o Hewlett-Packardovu ograničenom jamstvu .............................................................147
Licenčni ugovor za Hewlett-Packardov softver .....................................................................149
Ograničeno jamstvo za trajanje uloška s tonerom ................................................................150

Dodatak D HP-ovi dijelovi i pribor

Narudžba potrošne opreme i pribora ....................................................................................152
Poslužitelji ispisa za mrežu 10/100 i bežičnu mrežu ............................................................154
Korištenje HP-ova uloška s tonerom .....................................................................................155

HP-ovo načelo o ulošcima s tonerom koje ne proizvodi HP ..........................................155
Skladištenje uložaka s tonerom ......................................................................................155
Vijek trajanja uloška s tonerom ......................................................................................155

vi

HRWW

background image

Ušteda tonera .................................................................................................................155
Raspodjela tonera ..........................................................................................................156
Zamjena uloška s tonerom .............................................................................................157

DIMM (memorija ili font) ........................................................................................................159

Ugradnja memorije DIMM (samo kod pisača serije HP LaserJet 1320) ........................159
Ispitivanje ugradnje memorije DIMM ..............................................................................162
Vađenje memorije DIMM ................................................................................................162

Dodatak E Servis i podrška

Servis hardvera .....................................................................................................................166
Prošireno jamstvo .................................................................................................................167
Upute za pakiranje pisača .....................................................................................................168
Kako kontaktirati HP ..............................................................................................................169

Kazalo

HRWW

vii

background image

viii

HRWW

background image

1