HP LaserJet 1320 Printer series - Licenčni ugovor za Hewlett-Packardov softver

background image

Licenčni ugovor za Hewlett-Packardov softver

OPREZ: UPORABA SOFTVERA PODLIJEŽE NIŽE IZNESENIM LICENČNIM UVJETIMA
ZA HP-OV SOFTVER. KORIŠTENJEM SOFTVERA PRIHVAĆATE TE LICENČNE UVJETE.

LICENČNI UVJETI ZA HP-OV SOFTVER

Ovi Licenčni uvjeti reguliraju korištenje priloženog Softvera, osim ako s tvrtkom Hewlett-
Packard nemate sklopljen zaseban ugovor.

Licenčna prava. Hewlett-Packard vam dodjeljuje licencu za korištenje jednog primjerka
Softvera. "Korištenje" podrazumijeva spremanje, učitavanje, instaliranje, izvođenje ili
prikazivanje Softvera. Softver ne smijete mijenjati niti onemogućavati licenčne ili kontrolne
značajke Softvera. Ako je Softver licenciran za "paralelno korištenje", tada ne smijete
dopustiti da više od maksimalnog broja ovlaštenih korisnika paralelno koristi Softver.

Vlasništvo. Softver je vlasništvo i zaštićen je autorskim pravima tvrtke Hewlett-Packard ili
njezinih nezavisnih dobavljača. Ova vam licenca ne dodjeljuje pravo na niti vlasništvo nad
Softverom, te ne predstavlja prodaju bilo kakvih prava nad Softverom. Nezavisni dobavljači
tvrtke Hewlett-Packard mogu zaštititi svoja prava u slučaju povrede ovih Licenčnih uvjeta.

Kopije i prilagodbe. Kopije i prilagodbe Softvera može obavljati samo radi arhiviranja ili
kada je kopiranje ili prilagodba nužan korak za ovlašteno korištenje Softvera. Na svim
kopijama ili prilagodbama morate reproducirati sve obavijesti o zaštiti autorskih prava iz
originalnog Softvera. Softver ne smijete kopirati ni na koju javnu mrežu.

Zabranjeno rastavljanje i dešifriranje. Ne smijete rastavljati niti funkcionalno analizirati
Softver bez prethodnog pismenog dopuštenja HP-a. U nekim sudskim ovlastima za
ograničeno rastavljanje ili funkcionalnu analizu nije potreban HP-ov pristanak. Na zahtjev
ćete HP-u dati sve podrobne informacije o rastavljanju i funkcionalnoj analizi. Softver ne
smijete dešifrirati osim ako je dešifriranje nužno za rad Softvera.

Prijenos. Licenca će automatski prestati važiti trenutkom bilo kakvog prijenosa Softvera.
Nakon prijenosa morate primatelju isporučiti Softver, uključujući sve kopije i popratnu
dokumentaciju. Primatelj mora prihvatiti ove Licenčne uvjete kao uvjet prijenosa.

Raskid. HP može raskinuti vašu licencu po spoznaji nepoštivanja bilo kojeg od ovih
Licenčnih uvjeta. Po raskidu morate odmah uništiti Softver, kao i sve kopije, prilagodbe i
dijelove uklopljene u bilo koji oblik.

Izvozne odredbe. Ne smijete izvoziti ili ponovo izvoziti Softver niti bilo koju kopiju ili
prilagodbu suprotno važećim zakonima ili propisima.

Ograničena prava američke vlade. Softver i sva popratna dokumentacija proizvedeni su
isključivo o privatnom trošku. Isporučeni su i licencirani kao "komercijalni računalni softver"
prema definiciji iz DFARS 252.227-7013 (listopad 1988.), DFARS 252.211-7015
(svibanj 1991.) ili DFARS 252.227-7014 (lipanj 1995.), kao "komercijalni predmet" prema
definiciji iz FAR 2.101(a) (lipanj 1987.) ili kao "Računalni softver za ograničenu uporabu"
prema definiciji iz FAR 52.227-19 (lipanj 1987.) (ili sličnim vladinim odredbama ili stavkama
ugovora), štogod je primjenjiva. Imate samo ta prava za takav Softver i svu popratnu
dokumentaciju prema važećoj stavci DFAR-a ili FAR-a ili HP-ovu standardnom softverskom
ugovoru za dotični proizvod.

HRWW

Licenčni ugovor za Hewlett-Packardov softver

149