HP LaserJet 1320 Printer series - Kazalo

background image

Kazalo

A

akustika 129
automatski obostrani ispis 59

B

bežična tehnologija Bluetooth 38
bežični ispis

Bluetooth 38
standard IEEE 802.11b/g 38

bežični poslužitelji ispisa 154
birač veličine medija kod automatskog obostranog

ispisa 5

brošure, ispis 68

C

Cancel (Prekini), gumb 5
crteži

loša kvaliteta 103
nedostaje 102

Č

čišćenje

pisač 72
područje uloška s tonerom 72
prolaz medija 73
valjak podizača 81

D

dimenzije, mediji 19
DIMM

dodavanje 159
ispitivanje 162
vađenje 162

držač medija 5

E

EconoMode 43
Energy Star 142
EWS 16, 35

G

glavna ulazna ladica

položaj 5

glavna ulazna ladica (ladica 2)

način prolaza medija 7
ulaganje 52

Go (Kreni), gumb 5

gornja izlazna ladica

ručni obostrani ispis 61

gumb, Cancel (Prekini) 5
gumb, Go (Kreni) 5

H

HP toolbox

Kartica Alerts (Upozorenja) 33
Kartica Documentation (Dokumentacija) 33
Kartica Status (Stanje) 32
Kartica Troubleshooting (Rješavanje problema) 32
Postavke pisača 33
pregled 31
Prozor Network (Mreža) 34

I

informacije, veze do željenih tema 2
iskrivljen tekst 102
ispis

brošure 68
kartice 57
Konfiguracijska stranica 30
mediji proizvoljnih veličina 57
naljepnice 55
N-na-1 67
obostrani (automatski) 59
obostrani (ručni) 61
obrasci, tiskani 56
omotnice 53
papir sa zaglavljem 56
prekid 41
Probna stranica 30
prozirne folije 55
ručno ulaganje papira 40
Stranica o konfiguraciji mreže 30
Stranica o stanju opreme 30
više stranica na jedan list papira 67
vodeni žigovi 69

ispis N-na-1 67
ispis uz ručno ulaganje papira 40

HRWW

Kazalo

171

background image

izlazna ladica

vađenje zaglavljenog papira 117

izlazna ladica, gornja

ručni obostrani ispis 61

J

jamstvo

proizvod 147
prošireno 167
uložak s tonerom 150

K

kabel

paralelni 23
USB 22

Kartica (Alerts) (Upozorenja) (HP toolbox) 33
Kartica Documentation (dokumentacija) (HP toolbox)

33

kartica Information (Informacije) (ugrađeni web-

poslužitelj) 36

kartica Networking (Rad na mreži) (ugrađeni web-

poslužitelj) 36

kartica Settings (Postavke) (ugrađeni web-poslužitelj)

36

Kartica Status (Stanje) (HP toolbox) 32
Kartica Troubleshooting (Rješavanje problema)

(HP toolbox) 32

kartice

ispis 57
upute za korištenje 48

konfiguracija

pisač HP LaserJet 1160 3
pisač HP LaserJet 1320 3
Pisač HP LaserJet 1320n 4
Pisač HP LaserJet 1320nw 4
Pisač HP LaserJet 1320tn 4

Konfiguracijska stranica 30
kontaktiranje HP-a 169
korištenje HP-ovih uložaka s tonerom 155
kvaliteta ispisa

EconoMode 43
izobličeni znakovi 109
mrlje od tonera 106
nabori 111
nakošena stranica 110
neispisana mjesta 107
okomite crte 107
okomite pogreške koje se ponavljaju 109
postavke 42
pregibi 111
prilagodba prema vrsti medija 44
raspršivanje tonera 111
razmazivanje tonera 108
savijenost 110
siva pozadina 108

svijetli ili blijedi ispis 106
toner nije potpuno stopljen 109
valovitost 110

L

ladica

glavna ulazna 5
prioritetni ulaz za jedan list papira 5

ladica 1 (prioritetni ulazni otvor za jedan list papira) 5
ladica 2 (glavna ulazna ladica) 7
ladice, ulazne

vađenje zaglavljenog papira 114

licenca, softver 149

M

Macintosh

najčešći problemi 95
pogreške kod ispisa 96
PPD 18
rješavanje problema 95
softver 17

mediji

ispis na medije proizvoljnih veličina 57
odabir 50
podržavane dimenzije 19
preporučeno 50
prilagodba kvalitete ispisa prema vrsti medija 44
ručni ispis 40
ulaganje 52
upute za korištenje 45
vađenje zaglavljenog papira 112
vrste koje mogu oštetiti pisač 50
vrste koje treba izbjegavati 50

mediji proizvoljnih veličina, ispis 57
memorija

dodavanje 159

mreža

priključci 24

mrežni priključak, unutarnji HP Jetdirect

položaj 5

N

načini prolaza medija

glavna ulazna ladica (ladica 2) 7
izlazna ladica 9
pravocrtni prolaz papira 8
pregled 7
prioritetni ulazni otvor za jedan list papira (ladica 1)

7

naljepnice

ispis 55
upute za korištenje 46

narudžba potrošne opreme i pribora 152
nedostaje tekst 102
nedostaju crteži 102

172

Kazalo

HRWW

background image

O

obostrani ispis

automatski 59
ručni 61

obrasci, ispis 56
očuvanje tonera 155
odabir

mediji 50
papir 50

omotnice

ispis 53
upute za korištenje 46

operacijski sustavi, podržani 11
otvor

prioritetni ulaz za jedan list papira 5

P

pakiranje pisača 168
papir

korištenje 45
odabir 50
podržavane dimenzije 19
problemi i rješenja 45

papir sa zaglavljem

upute za korištenje 48

papir sa zaglavljem, ispis 56
paralelni kabel, priključivanje 23
paralelni priključak

položaj 5

pisač

čišćenje 72
konfiguracija 3
pakiranje 168
pregled 5
priključci 21
problemi sa softverom 104
softver 11
specifikacije 127
Toolbox 15
upravljačka ploča 6

pisač, specifikacije 133
poboljšanje kvalitete ispisa 106
Podaci o sigurnosti materijala 145
podrška, web-stranice 2
podrška putem weba 2
područje uloška s tonerom

čišćenje 72
vađenje zaglavljenog papira 112

pogreške

PostScript 99
softver 104

popravak

kontaktiranje HP-a 169
servis hardvera 166

Poslužitelji ispisa za mrežu 10/100 i bežičnu mrežu

154

postavke

mijenjanje u aktivnom softverskom programu 12
promjena zadanih postavki u sustavima Windows

98, 2000, Me 13

promjena zadanih postavki u sustavu Windows XP

13

postavke, kvaliteta ispisa 42
postavke ispisa, promjena 13
postavke kvalitete ispisa 42
Postavke pisača

HP toolbox 33

PostScript, pogreške 99
potrošna oprema, narudžba 152
PPD 18
pravocrtni prolaz papira

ručni obostrani ispis 64
vađenje zaglavljenog papira 118

prazne stranice 102
pregled, pisač 5
prekidač, napajanje 5
prekidač za napajanje 5
prekidač za uključivanje i isključivanje 5
prekid ispisa 41
pribor, narudžba 152
priključak, paralelni

položaj 5

priključak, USB

položaj 5

priključivanje na mrežu 24
prilagodba kvalitete ispisa prema vrsti medija 44
prioritetni ulazni otvor za jedan list papira (ladica 1)

položaj 5
pregled 7
ulaganje 52

pristup, uložak s tonerom 10
problemi pri rukovanju papirom 100
Probna stranica 30
Program rukovanja proizvodima za zaštitu okoliša 142
prolaz automatskog obostranog ispisa

vađenje zaglavljenog papira 120

prolaz medija

čišćenje 73

prolaz obostranog ispisa, automatski

vađenje zaglavljenog papira 120

prolaz papira, pravocrtni 8
prošireno jamstvo 167
prozirne folije

ispis 55
upute za korištenje 46

Prozor Network (Mreža) (HP toolbox) 34

R

računalna pomoć, svojstva pisača 13
raspodjela tonera 156
razdvojni umetak, zamjena 82

HRWW

Kazalo

173

background image

recikliranje

kamo vratiti uloške 143
program povrata HP-ove potrošne opreme i zaštita

okoliša 143

registriranje

ugrađeni web-poslužitelj 37

regulativne izjave

izjava o sigurnosti lasera za Finsku 141
izjave o udovoljavanju standardima 138
Kanadski propisi DOC 140
Korejska izjava EMI 140

rješavanje problema

HP toolbox 31
iskrivljen tekst 102
ispisana stranica i očekivanja 88
ispisana stranica različita od stranice na zaslonu

102

izobličeni znakovi 109
komunikacija pisača i računala 87
kontaktiranje HP-ove podrške 88
kvaliteta ispisa 87
loša kvaliteta crteža 103
Macintosh, problemi s ispisom 95
mrlje od tonera 106
nabori 111
najčešći problemi za Macintosh 95
nakošena stranica 110
nedostaju crteži ili tekst 102
neispisana mjesta 107
nepotpun tekst 102
okomite crte 107
okomite pogreške koje se ponavljaju 109
pogreške s PostScriptom 99
postavljanje pisača 86
prazne stranice 102
pregibi 111
problemi pri rukovanju papirom 100
problemi sa softverom pisača 104
probna stranica 87
raspršivanje tonera 111
razmazivanje tonera 108
rješenja 86
savijenost 110
siva pozadina 108
svijetli ili blijedi ispis 106
toner nije potpuno stopljen 109
valovitost 110
Žaruljica pripravnosti 86

ručni obostrani ispis 61

S

servis

hardver 166
kontaktiranje HP-a 169

softver

instaliranje 11
licenčni ugovor za softver 149
lokacije za preuzimanje 2
Macintosh 17
podržani operacijski sustavi 11
problemi 104
upravljački programi pisača, Macintosh 17
upravljački programi pisača, Windows 15
Windows 15

specifikacije

akustika 129
dostupni priključci 135
električne 130
fizičke 132
kapaciteti i brzine 133
mediji 19
memorija 134
okruženje 128

specifikacije okruženja 128
standard IEEE 802.11b/g 38
Stranica o konfiguraciji mreže 30
Stranica o stanju opreme 30
stranice s informacijama o pisaču

Konfiguracijska stranica 30
Probna stranica 30
Stranica o konfiguraciji mreže 30
Stranica o stanju opreme 30

svjetlosni signali žaruljica 89
svojstva pisača

pristup 12
računalna pomoć 13

T

tekst

iskrivljen 102
nedostaje 102

teški mediji, upute za korištenje 48
tiskani obrasci

upute za korištenje 48

toner

čišćenje područja uloška s tonerom 72
istrošen 106
mrlje 106
raspodjela 156
raspršivanje 111
razmazivanje 108
skladištenje uložaka s tonerom 155
toner nije potpuno stopljen 109
ušteda 155
vratašca uloška s tonerom 5
zamjena uloška s tonerom 157

Toolbox 15

174

Kazalo

HRWW

background image

U

ugrađeni web-poslužitelj

dnevnik 36
ispis stranica s informacijama 36
Kartica Information (Informacije) 36
Kartica Networking (Rad na mreži) 36
Kartica Settings (Postavke) 36
korištenje 35
narudžba potrošne opreme 37
podrška proizvodima 37
pregled 16
registriranje proizvoda 37
stanje potrošne opreme 36
stanje uređaja 36
stranica Configuration (Konfiguracija) 36

uklanjanje zaglavljene stranice 112
ulaganje medija

prioritetni ulazni otvor za jedan list papira (ladica 1)

52

ulazna ladica za 250 listova papira (ladica 2 ili

ladica 3) 52

ulazna ladica

glavna 5
glavna (ladica 2) 7
prioritet za jedan list papira 5, 7
ulaganje medija 52
ulaganje u prioritetni ulazni otvor za jedan list

papira (ladica 1) 52

ulazne ladice

vađenje zaglavljenog papira 114

uložak s tonerom

jamstvo 150
kamo vratiti na recikliranje 143
korištenje HP-ovih uložaka 155
pristup 10
raspodjela tonera 156
skladištenje 155
vijek trajanja 155
vratašca 5
zamjena 157

Unutarnji mrežni priključak HP Jetdirect

položaj 5

upravljačka ploča 6
upravljački programi pisača

lokacije za preuzimanje 2

upravljački program pisača

instaliranje 11
Macintosh 17
Windows 15

USB

priključivanje USB-kabela 22

USB-priključak

položaj 5

Usklađenost s FCC-om 137
ušteda tonera 155

utičnica električnog kabela 5

V

vađenje zaglavljenog papira 112
valjak podizača

čišćenje 81
zamjena 75

veze u priručniku 2
vijek trajanja, uložak s tonerom 155
više stranica, ispis na jedan list papira 67
vodeni žigovi, ispis 69
vodilice, mediji

glavna ulazna ladica (ladica 2) 7
prioritetni ulazni otvor za jedan list papira (ladica 1)

7

vodilice medija

glavna ulazna ladica (ladica 2) 7
prioritetni ulazni otvor za jedan list papira (ladica 1)

7

vodilice medija pisača

glavna ulazna ladica (ladica 2) 7
prioritetni ulazni otvor za jedan list papira (ladica 1)

7

vratašca

pravocrtni prolaz papira 5
uložak s tonerom 5

vratašca pravocrtnog prolaza papira 5
vratašca za automatski obostrani ispis, stražnja 5

W

web-poslužitelj, ugrađeni 35

Z

zaglavljeni papir

vađenje 112

zamjena

razdvojni umetak 82
valjak podizača 75

zamjenski dijelovi 153

Ž

žaruljica

Pripravan 5

Žaruljica Go (Kreni) 5
Žaruljica pozornosti 5
Žaruljica pripravnosti 5
Žaruljica tonera 5
Žaruljica za bežičnu vezu 5
žaruljice

Bežična veza 5
Go (Kreni) 5
Pozornost 5
svjetlosni signali žaruljica 89
Toner 5

HRWW

Kazalo

175

background image

176

Kazalo

HRWW

background image
background image

www.hp.com

Q5927-90924

*Q5927-90924*

*Q5927-90924*

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.