HP LaserJet 1320 Printer series - Gdje možete pronaći dodatne informacije

background image

Gdje možete pronaći dodatne informacije

Priručnik na CD-u: Podrobne informacije o korištenju pisača i rješavanju problema.
Nalazi se na CD-ROM-u koji je priložen uz pisač.

Računalna pomoć: Informacije o opcijama pisača nalaze se u upravljačkim programima
pisača. Kako biste pregledali datoteku pomoći, uđite u računalnu pomoć preko
upravljačkog programa pisača.

HTML (internetski) priručnik: Podrobne informacije o korištenju pisača i rješavanju
problema. Nalazi se na adresi

http://www.hp.com/support/lj1160/

ili

http://www.hp.com/

support/lj1320/

. Kada pristupite stranici, odaberite Manuals (Priručnici).

2

Poglavlje 1 Osnovno o pisaču

HRWW