HP LaserJet 1320 Printer series - Pravocrtni prolaz papira

background image

Pravocrtni prolaz papira

Pravocrtni prolaz papira koristan je pri ispisu omotnica, prozirnih folija, težih medija i ostalih
medija koji se prilikom ispisa savijaju. Kada su otvorena vratašca za pravocrtni prolaz papira,
ispisani mediji izlaze obrnutim redoslijedom.

Napomena

Pri korištenju pravocrtnog prolaza papira, ispisani se mediji neće slagati jedan na drugoga.
Mediji će izlaskom iz pisača padati na tlo, osim ako ih prije toga ne primite rukom.

8

Poglavlje 1 Osnovno o pisaču

HRWW