HP LaserJet 1320 Printer series - Pristup ulošku s tonerom

background image

Pristup ulošku s tonerom

Vratašca uloška s tonerom nalaze se na prednjoj strani pisača. Prije rukovanja uloškom s
tonerom, uklanjanja zaglavljenog papira i čišćenja pisača potrebno je otvoriti vratašca uloška
s tonerom. Kako biste otvorili vratašca uloška s tonerom, primite središnji dio i povucite
vratašca uloška s tonerom prema sebi.

10

Poglavlje 1 Osnovno o pisaču

HRWW