HP LaserJet 1320 Printer series - Instaliranje softvera pisača

background image

Instaliranje softvera pisača

U ovome su dijelu opisani postupci instaliranja softvera pisača u različitim operacijskim
sustavima.

Instaliranje upravljačkog programa pisača u sustavu Windows NT 4.0

Za instaliranje softvera pisača u sustavu Windows NT 4.0 koristite čarobnjak za dodavanje
pisača (Add Printer Wizard).

1. Pritisnite Start, a zatim odaberite Settings (Postavke).

2. Pritisnite Printers (Pisači).

3. Dvaput pritisnite Add Printer (Dodaj pisač).

HRWW

Softver pisača

11

background image

4. Odaberite priključak na koji je spojen pisač i pritisnite Next (Dalje).

5. Pritisnite Have Disk (Imam disk). Pritisnite Browse (Pregledaj).

6. Na CD-ROM-u pronađite upravljački program koji želite instalirati na sljedeći način:

a. Na popisu imenika odaberite svoj jezik i dvaput ga pritisnite.

b. Na popisu imenika odaberite drivers (upravljački programi) i dvaput ga pritisnite.

c. Na popisu imenika odaberite operacijski sustav i dvaput ga pritisnite.

d. Na popisu imenika odaberite upravljački program i dvaput ga pritisnite.

e. Pritisnite OK (U redu) kako biste odabrali datoteku INF.

f.

Pritisnite HP LaserJet 1160 ili HP LaserJet 1320 series printer, a zatim za početak
instaliranja pritisnite OK (U redu).

7. Za dovršetak instaliranja softvera slijedite upute na zaslonu.

Instaliranje softvera pisača u sustavima Windows XP (64-bitni) i
Windows Server 2003

Upute o instaliranju upravljačkog programa pisača možete pronaći u dokumentaciji
operacijskog programa.

Instaliranje softvera pisača u ostalim operacijskim sustavima

Priloženi CD sa softverom stavite u CD-ROM pogon računala. Slijedite upute za
instaliranje na zaslonu
.

Napomena

Ako se ne otvori zaslon dobrodošlice, na programskoj traci sustava Windows pritisnite Start,
zatim Run (Pokreni), upišite

Z:\setup

(pri čemu je

Z

slovna oznaka CD pogona) i nakon

toga pritisnite OK (U redu).