HP LaserJet 1320 Printer series - Prioriteti postavki ispisa

background image

Prioriteti postavki ispisa

Postavke ispisa pisača mogu se promijeniti na tri načina: preko softverskoga programa,
upravljačkoga programa pisača, te HP toolboxa. Kod pisača serije HP LaserJet 1320
postavke ispisa mogu se promijeniti i preko ugrađenog web-poslužitelja. Promjene postavki
ispisa razvrstane su prema prioritetima ovisno o mjestu gdje su napravljene, na sljedeći način:

Promjene u softverskome programu pretpostavljene su svim ostalim promjenama.
Unutar nekog softverskog programa, promjene u dijaloškome okviru Page Setup
(Postava stranice) pretpostavljene su promjenama u dijaloškome okviru Print (Ispis).

Promjene u upravljačkome programu pisača (dijaloški okvir Properties (Svojstva))
pretpostavljene su promjenama u HP toolboxu. Promjene u upravljačkome programu
pisača nisu pretpostavljene postavkama u softverskome programu.

Promjene u HP toolboxu i ugrađenome web-poslužitelju imaju najniži stupanj prioriteta.

Ukoliko se neka postavka ispisa može promijeniti na više načina, koristite postupak s
najvećim stupnjem prioriteta.