HP LaserJet 1320 Printer series - Računalna pomoć u svojstvima pisača

background image

Računalna pomoć u svojstvima pisača

Računalna pomoć u svojstvima pisača (upravljačkome programu) sadrži informacije vezane
uz funkcije svojstava pisača. Računalna pomoć vodit će vas kroz postupak promjene
zadanih postavki pisača. U nekim upravljačkim programima računalna pomoć sadrži i upute
za korištenje pomoći vezane uz određenu temu. Takva pomoć opisuje opcije u značajki
upravljačkog programa kojoj ste pristupili.

HRWW

Softver pisača

13

background image

Pristup računalnoj pomoći u svojstvima pisača

1. U softverskome programu pritisnite File (Datoteka), a zatim Print (Ispis).

2. Pritisnite Properties (Svojstva), a zatim Help (Pomoć).

14

Poglavlje 1 Osnovno o pisaču

HRWW